Hjälp med trädfällning

Anlita alltid vår trädfällningshjälp när det ser ut som om trädet som ska fällas eller kvistas kan skada elledningarna eller om trädfällaren löper risk att få en elektrisk stöt.

Vi rekommenderar att du beställer trädfällningshjälp i god tid, minst en vecka före önskad tidpunkt. Trädfällningshjälpen är kostnadsfri och sköts i vårt distributionsområde av Exsane Oy för vårt bolags räkning. Ring Exsane Oy:s servicenummer 040 558 7270 när du behöver hjälp med trädfällning.

Du kan också beställa själva trädfällningen av Exsane Oy, som sköter faktureringen direkt med dig.