BESTRIDANDE AV ELFÖRSÄLJ­NINGSAVTAL

Fick du en obefogad elavtalsbekräftelse på posten efter att du blivit uppringd av en elförsäljare? Det innebär att den s.k. försäljarbytesprocessen som överför dig till den nya elförsäljaren har startat. Även om det har gått över 14 dygn sedan samtalet kan du ändå avbryta försäljarbytesprocessen och förhindra att ett avtal uppkommer.

Gör så här för att stoppa en försäljarbytesprocess som du anser är obefogad:

  1. Meddela den elförsäljare som skickat bekräftelsen att du vill ångra elförsäljningsavtalet.
  2. Meddela oss med blanketten nedan att du bestrider elavtalet. Fyll i blanketten också om du inte längre lyckas få kontakt med den elförsäljare som skickat bekräftelsen.

Obs: vi kan endast behandla blanketter som skickats in av kunder i vårt eget nätområde.

Kunduppgifter

Uppgifter om förbrukningsplatsen

Uppgifter om den elförsäljare som skickat bekräftelsen

Bekräftelse av uppgifterna

Jag har grunder för att bestrida elförsäljningsavtalets giltighet. Om grunder för att bestrida avtalet inte kan hittas, står jag för de kostnader som det ogrundade bestridandet orsakar elförsäljaren.