PÅ- OCH FRÅNKOPPLING AV EL

Påkoppling av el

För påkoppling av el krävs ett giltigt elavtal. Om du har konkurrensutsatt din elförsäljare kopplar vi till elen när vi får ett meddelande från din elförsäljare om att ett avtal ingåtts. Påkopplingen är kostnadsfri, bara beställningen har gjorts senast föregående vardag före kl 15. Påkopplingar görs vardagar klockan 8.00–14.00. För Päkoppling vid andra tidpunkter debiteras en avgift enligt tjänsteprislistan.

Viktig säkerhetsinformation angående påkoppling

Vi skickar inget separat meddelande om påkoppling av el. Påkopplingen görs på distans eller av en montör som gör det via elmätaren, och därför kan vi inte veta om en farlig situation uppstår på förbrukningsplatsen till följd av att någon elapparat är påslagen. För att det ska vara tryggt att koppla till elen ska du i förväg försäkra dig om att det på påkopplingsdagen inte finns några påslagna elapparater på förbrukningsplatsen som kan orsaka brandrisk. En farlig situation kan till exempel orsakas av ett bastuaggregat eller en spis som blivit på när elen frånkopplades.

Frånkoppling av el

För att förhindra farliga situationer i samband med påkoppling rekommenderar vi att man bryter strömmen via bostadens huvudströmbrytare när man flyttar bort från en lägenhet i ett flervåningshus. Då är påkopplingen trygg när nästa invånare flyttar in. I småhus borde man bryta strömmen via knappen på elmätaren. Om man bryter strömmen via huvudströmbrytaren blir också elmätaren utan ström, vilket gör att påkopplingen inte kan ske på distans.