TVISTLÖS­NINGSFÖR­FARANDE

Om en tvist angående ett avtal inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan en konsument hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande.

Innan ett ärende hänskjuts till konsumenttvistenämnden ska konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi).