ENERGI­SPARTIPS

Många bäckar små kan bli en stor å! Ta vara på energispartipsen så märks det också i din elräkning.

Var uppmärksam på din elförbrukning

Vår Kundportal är ett viktigt verktyg för den som vill spara energi. Med hjälp av tjänsten får du en överblick av din elförbrukning och ser i synnerhet förbrukningstoppar som det är bra att försöka åtgärda. Tjänsten hjälper dig också att bedöma olika energisparåtgärders effekt.

Beställ Energiinspektör Ilkka på hembesök

Funderar du på något som gäller energianvändningen i hemmet? Är du säker att du inte slösar energi till exempel på grund av fel inställda apparater? Be Energiinspektör Ilkka komma och kolla energieffektiviteten i ditt hem! Läs mer.

Låna energimätare

På Kervo Energis kundtjänst (Tervahaudankatu 6, Kervo) och biblioteken i Nickby och Söderkulla kan du låna en energimätare. Med hjälp av den kan du enkelt mäta enskilda elapparaters energiförbrukning.


» Vanliga frågor om elförbrukning och elmätning

#


JÄMFÖRELSEINFORMATION OM ELFÖRBRUKNINGEN


Enligt Statistikcentralens statistik Energiförbrukning inom boende använde man under 2015 sammanlagt 21 terawattimmar el inom boendet i Finland. Till följd av det varma vädret var förbrukningen två procent lägre än under 2014.

Av den el som förbrukades inom boendet i Finland gick 45 % till rumsuppvärmning, 37 % till elapparater och 18 % till uppvärmning av bruksvatten och bastu.


Hushållens elförbrukning

Nedan presenteras typiska elförbrukningssiffror för fyra olika typförbrukare: enfamiljshus med elvärme, enfamiljshus med fjärrvärme, enrumslägenhet med låg utrustningsstandard och enrumslägenhet med hög utrustningsstandard. Siffrorna baserar sig på Adatos undersökning om hushållens elförbrukning 2011..

Elförbrukningen i enfamiljshus

Enligt Adatos undersökning om hushållens elförbrukning 2011 har omkring hälften av enfamiljshusen i Finland centralvärme och hälften individuell rumsuppvärmning. I enfamiljshus med centralvärme är oljeeldning den vanligaste uppvärmningsformen, på andra plats kommer fjärrvärme, på tredje plats ved eller pellets, på fjärde plats direktverkande elvärme och på femte plats jordvärme.

Av alla enfamiljshus i Finland har 44% elvärme. De flesta husen med elvärme har individuell rumsuppvärmning, vanligen med radiatorer. Bara cirka 13 % av enfamiljshusen med elvärme har centralvärme.


Enfamiljshus med elvärme, 4-personershushåll
Elförbrukning per år kWh %
Uppvärmning med elradiatorer 9600 49
Värmning av tappvarmvatten 3600 18
Belysning 1120 6
Bastuaggregat 1000 5
Hemelektronik 700 4
Övrigt 700 4
Kyl och frys 600 3
Matlagning 680 3
Klädtvätt och torkning 600 3
VVS-anläggningar 600 3
Bilvärmare 400 2
Sammanlagt 19600 100


Enfamiljshus med fjärrvärme, 4-personershushåll
Elförbrukning per år kWh %
VVS-anläggningar 1500 21
Belysning 1150 16
Bastuaggregat 1000 14
Hemelektronik 770 11
Övrigt 700 10
Matlagning 680 9
Kyl och frys 600 8
Klädtvätt och torkning 600 8
Bilvärmare 300 4
Sammanlagt 7300 100


Elförbrukningen i lägenheter

I lägenheter i flervåningshus är elförbrukningen vanligen mycket lägre än i enfamiljshus. Bostadens utrustningsstandard har stor betydelse för förbrukningen. Nedan visas den typiska förbrukningen i enrumslägenheter av samma storlek med hög respektive normal utrustningsstandard.

Till hög utrustningsstandard hör kyl-/frysskåp, elspis, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, LCD-tv, bärbar dator och separat bildskärm, bredbandsförbindelse, elektriskt bastuaggregat, golvvärme i tvättrummen och individuell mekanisk ventilation i lägenheten.

Till normal utrustningsstandard hör kyl-/frysskåp, elspis, diskmaskin, tvättmaskin, LCD-tv, bärbar dator och bredbandsförbindelse.


1 rums lägenhet, normal utrustningsstandard
Elförbrukning per år kWh %
Kyl och frys 430 31
Hemelektronik 390 28
Matlagning 250 18
Belysning 170 12
Klädtvätt 80 6
Övrigt 80 6
Sammanlagt 1400 100


1 rums lägenhet, hög utrustningsstandard
Elförbrukning per år kWh %
VVS-anläggningar 500 17
Hemelektronik 500 17
Kyl och frys 430 14
Golvvärme 360 12
Bastuaggregat 300 10
Klädtvätt och torkning 280 9
Belysning 260 9
Matlagning 250 8
Övrigt 120 4
Sammanlagt 3000 100

#


ENERGISPARTIPS

Uppvärmning och ventilation

I Finland går det mest energi till uppvärmning. Därför är det lättast att nå resultat genom energisparåtgärder som inriktar sig på uppvärmningen.

Ställ in rumstemperaturen rätt

En sänkning av rumstemperaturen med en grad spar cirka 5 % i energiförbrukningen.

Rekommenderade temperaturer i enskilda rum är

vardagsrum 20–22 °C

sovrum 18–20 °C

trapphus i flervåningshus 17–18 °C

förråd 12 °C

garage 5 °C

Om du är borta hemifrån flera dagar kan du sänka temperaturen i bostaden några grader.

Om det känns dragigt i bostaden lönar det sig att ta reda på orsaken och åtgärda den. Drag är ett tecken på att energi går till spillo.

Värmeelement

Vid vattenburen värme är det bra att lufta värmeelementen och testa deras termostater inför uppvärmningssäsongen.

Täck inte in värmeelementen bakom möbler eller tjocka gardiner, eftersom dessa gör att värmen sprids sämre i bostaden.

Om elradiatorerna har flera tiotal år på nacken lönar det sig att byta ut dem mot nya energieffektivare modeller.

Tips för energieffektiv användning av luftvärmepumpen

Om det finns en luftvärmepump i hushållet lönar det sig att ställa radiatortermostaterna på 2–4 grader lägre temperatur än värmepumpen.

Det lönar sig att placera luftvärmepumpen så att luften den blåser ut och sätter i rörelse kan sprida sig så jämnt som möjligt i hela bostaden. Låt dörrarna mellan rummen stå öppna.

Håll filtret i luftvärmepumpens inomhusenhet rent genom att dammsuga det flera gånger om året. Håll utomhusenheten fri från is och snö under vintern.

Att tänka på i samband med ventilationen

Självdragsventilation

Om ventilerna har blivit kvar i sommarläge till vintern fungerar självdragsventilationen alltför effektivt. Det lönar sig att skruva till tallriksventilen i badrummet lite mer till vintern och ställa friskluftsventilerna i sov- och vardagsrum i vinterläge.

Mekanisk ventilation

Det lönar sig att reglera den mekaniska ventilationens effekt efter behov. Den lägsta effekten ska bara användas när bostaden står tom. Använd den största effekten när du lagar mat eller vill vädra ut fukten efter bastubadet.

Om den mekaniska ventilationen är utrustad med värmeåtervinning ska du komma ihåg att stänga av vinterläget efter uppvärmningssäsongen, annars går det i onödan energi till uppvärmningen.

Var på din vakt om du har komfortgolvvärme i badrummet

Många moderna badrum har komfortvärme i golvet. I synnerhet om golvvärmen är elektrisk kan den dra mycket energi om den används fel. Om golvvärmen är ställd för högt kan i värsta fall hela bostaden värmas av golvvärmen i stället för av värmeelementen. Kom ihåg att hålla badrumsdörren stängd och golvvärmen rätt inställd.Elapparater i hemmet

När man renoverar köket eller bygger nytt är det viktigt att tänka på vitvarornas placering, till exempel ska kylskåpet inte stå för nära spisen.

Ställ in rätt temperatur i frysen, -18 °C räcker bra. Lägre temperatur än så höjer förbrukningen i onödan.

Värm inte elbastun för länge. Gå i bastun så fort bastun är tillräckligt varm, eftersom bastuaggregatet drar mycket el.

Kör tvätt- och diskmaskinen först när de är helt fyllda.

Ha inte tv:n påslagen i onödan om ingen tittar.

Utnyttja ugnens eftervärme när du lagar mat.

Se en lista över olika elapparaters energiförbrukning här.Lampguide

De senaste åren har belysningen blivit betydligt energieffektivare. Det lönar sig att ägna uppmärksamhet åt belysningen, eftersom den står för en lika stor andel av hemmets elförbrukning som hemelektroniken och kylförvaringen, trots övergången till lågenergi- och LED-lampor.

Den opartiska webbplatsen lampputieto hjälper dig att välja rätt lampa.Energisparlänkar

Mer information om energisparande hittar du på:

Hemmets Energiguide (Motiva)