ELFÖR­BRUKNING OCH ELMÄTNING

Vad betyder normalel, tidsel och säsongsel?

Normalel

Inom normalel är priset alltid detsamma och produkten rekommenderas för objekt där el inte är det huvudsakliga uppvärmningssättet. Normalel är det vanligaste mätningssättet och kan också väljas till objekt med säsongs- eller tidsmätning.

Tidsel

Inom tidsel (även känd som nattel) har elenergin olika pris på dagen och natten. Elen är billigare på natten kl. 22–07. Tidsel rekommenderas för hushåll där el är det huvudsakliga uppvärmningssättet.

Säsongel

Inom säsongel har elenergin olika pris på vintervardagar och övriga tider av året. Elen är dyrare från måndag till fredag under perioden 1.11–31.3 kl. 07–22. Alla övriga tider av året gäller det lägre priset. Säsongel rekommenderas för hushåll där el är det huvudsakliga uppvärmningssättet.

Hur bestäms normalel, tidsel och säsongsel?

Valet mellan normalel, tidsel eller säsongsel bestäms oftast av fastighetens uppvärmningssätt. Om fastigheten värms med fjärrvärme eller olja är normalel ett klokt val. Vid andra uppvärmningssätt, t.ex. jordvärme eller elvärme, är tidsel eller säsongsel ett klokt val. Om årsförbrukningen är mindre än 10 000 kWh lönar det sig ändå att välja normalel.Varför är elräkningen större på vintern?

Elförbrukningen är högre under vintern, eftersom el behövs inte bara för uppvärmning utan också för t.ex. belysning. Tidigare baserade sig elfaktureringen på uppskattad förbrukning och mätarställningar som rapporterades i efterskott. Elpriset fördelade sig jämnt på elräkningarna oavsett årstid. Då märktes inte skillnaderna i elförbrukning i elräkningarnas slutsumma. Numera har hushållen fjärravlästa elmätare och faktureringen baserar sig på faktisk förbrukning. Det gör att elräkningarna är större vintertid, när också energiförbrukningen är som störst. Sommartid är räkningarna i motsvarande mån mindre.

Vintertid lönar det sig att vara extra observant på sina energiförbrukningsvanor. Med små förändringar kan man få ner energikostnaderna avsevärt. Håll din energiförbrukning nere med de här energispartipsen:

Fundera på om du kan sänka rumstemperaturen

En sänkning av inomhustemperaturen med en grad minskar värmekostnaderna med 5 %.

Se till att luften kan cirkulera fritt framför värmeelementen

Ställ inte möbler framför värmeelementen och täck inte heller in dem med långa gardiner, eftersom det hindrar den varma luften från att cirkulera effektivt i bostaden.

Elda med ved för att minska behovet av värmeenergi

Om det finns en eldstad i huset kan du få ner värmeräkningen med upp till 10–30 % genom att elda i den.

Kolla ventilationsaggregatets inställningar

Om det finns ett ventilationsaggregat i huset ska du kolla att det är rätt inställt. Ofta har aggregatet särskilda sommar- och vinterlägen. Ett ventilationsaggregat kan dra mycket energi, särskilt om det är inställt så att det värmer tilluften.

Använd inte luftvärmepumpen vid riktigt sträng kyla

Luftvärmepumpens energieffektivitet sjunker med utomhustemperaturen. Ju nyare modell, desto bättre fungerar den i kallare väder. Man kan ha som tumregel att när det är kallare än minus 20 grader lönar det sig inte att ha värmepumpen på, inte ens om det är fråga om en nyare modell. Äldre modeller är bra att stänga av redan vid minus 15 grader, eftersom luftvärmepumpen då inte längre sparar el utan är att jämföra med ett elektriskt värmeelement. Kom också ihåg att kolla att luftvärmepumpen inte är ställd i automatläge under vintern.

Dra för gardinerna och stäng persiennerna

Gardiner och persienner fungerar som isolering framför fönstren och minskar värmeläckage. Effekten kan till och med motsvara ett extra fönsterglas.

Flyttbara värmeelement är elbovar

Om du har ett flyttbart elektriskt värmeelement är det bra att tänka efter extra noga innan du använder det. Elkostnaden för ett 800 watts värmeelement som används utan avbrott är cirka 60 euro i månaden (elpris 10 cent/kWh).

Se din energiförbrukning ända ner på timnivå på vår Kundportal

Läs fler energispartips
Hur kan jag hålla koll på min energiförbrukning?

Via vår Kundportal kan du enkelt se din energiförbrukning ända ner på timnivå. I tjänsten ser du den elförbrukning som din elmätare registrerat i form av ett diagram som ser ut som exemplet nedan:
Var hittar jag bruksanvisningar till fjärravlästa elmätare?

Information om användningen av fjärravlästa elmätare finns här.Kan andra se mina elförbrukningsuppgifter?

På elförbrukningsuppgifter tillämpas samma informationssäkerhetsprinciper som på kundens personuppgifter. Behandlingen av uppgifter regleras av personuppgiftslagen. Kervo Energi lämnar inte ut kundens uppgifter till tredje part, utan det är bara kunden och Kervo Energi som kan se dem.

Kundportalen som innehåller elförbrukningsuppgifter är skyddad med ett informationssäkerhetscertifikat.Avger fjärravlästa elmätare strålning?

Strålningsmängderna från fjärravlästa elmätare är små, storleksklassen är densamma som när man skickar ett SMS från en mobiltelefon. Dessutom skickar mätaren inte mätvärden kontinuerligt utan bara en eller två gånger per dag. Strålsäkerhetscentralen har konstaterat att fjärravlästa elmätare är trygga.