ENERGI­PRODUKTION

Vilka bränslen använder ni inom energiproduktionen?

Bränslemixen i vår egen produktion år 2017:

  • rent trä: 65%
  • naturgas: 19%
  • torv: 16%

Hur stor del av den el ni säljer har producerats med förnybara bränslen?

Av den el vi sålde 2017 producerades 15,7 % med förnybara energikällor (vatten-, vind- och biokraft).Hur har den el ni säljer producerats?

Vi tror på att en mångsidig energiproduktionsmix i det långa loppet alltid är till fördel för både oss och våra kunder. Vi har länge satsat på biobränslen inom energiproduktionen och vårt biokraftverk här i Kervo producerar el och värme av inhemskt trä. Dessutom producerar vårt solkraftverk förnybar energi helt utan utsläpp. Vi köper också förnybar energi till försäljning från de vindkraftsbolag där vi är delägare. All vind- och solkraft som vi säljer är ursprungsgaranterad förnybar energi.

Men alltid är det inte blåsigt eller soligt, och produktionen av förnybar energi i Finland räcker ännu inte till för att tillgodose elförbrukningen. På grund av otillräcklig produktionskapacitet är Finland för närvarande beroende av importerad el, i synnerhet vintertid. I framtiden behövs pålitlig energiproduktion och därför är vi också med i kärnkraftsprojektet Fennovoima.

Elens ursprung

Av den el vi sålde 2017 producerades 15,7 % med förnybara energikällor (vatten-, vind- och biokraft), 41,5 % med fossila energikällor och torv samt 42,8 % med kärnkraft.

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen var 232,3 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle var 1,1 mg/kWh.Kan jag leverera grenar och kvistar som bränsle till Kervo biokraftverk?

Våra bränsleleverantörer levererar bränsle till biokraftverket färdigt flisat och i stora partier med långtradare. Tyvärr går det inte att leverera enskilda små partier av grenar och kvistar till kraftverket. Trädgårdsavfall och kvistar tas emot av Kiertokapula.