FAKTURERING OCH INDRIVNING

Varför får jag elräkningar från två olika energibolag?

Om två energibolag skickar dig var sin räkning för samma tidsperiod handlar det om att du har konkurrensutsatt din elenergi. Du köper alltså elenergin från ett annat bolag än det som levererar din el. Då får du separata räkningar för elenergin och elöverföringen. Om du köper elenergi och elöverföring från samma bolag faktureras du för båda på samma räkning.Hur ska jag göra för att gå över till e-faktura?

Du kan enkelt ta i bruk e-faktura i din egen nätbank, allt du behöver är referensnumret från fakturan. Läs mer.Hur ofta kommer elräkningen?

  • om årsförbrukningen är mindre än 1000 kWh/år får kunden 2 räkningar per år
  • om årsförbrukningen är 1000 – 5000 kWh/år får kunden 6 räkningar per år
  • om årsförbrukningen är över 5000 kWh/år får kunden 12 räkningar per år

Om vi inte får några mätvärden faktureras elen på basis av uppskattning. Uppskattningen korrigeras i följande räkning, när vi har fått mätvärdena.Jag använder inte nätbank. Kan mina räkningar gå till automatisk betalning på motsvarande sätt som vid direktdebitering?

Visst kan de det. En kund som inte har nätbank och inte kan ta emot e-fakturor kan ingå ett direktbetalningsavtal med sin bank. Banken ser till att kundens elräkningar som omfattas av direktbetalningsavtalet blir betalda automatiskt. Vänd dig till din bank för närmare information.Kan jag se mina gamla elräkningar någonstans?

Du kan se dina räkningar via vår kundportal.Varför fick jag ett indrivningsbrev från Lowell?

Lowell Suomi Oy sköter indrivningen av våra obetalda räkningar.Jag kan inte betala min elräkning senast på förfallodagen. Kommer ni att bryta strömmen hos mig?

Vi avbryter elleveransen om elanvändaren väsentligen försummar att betala våra fordringar eller annars i väsentlig grad har försummat sina skyldigheter som baserar sig på avtalet.

Vi bryter dock inte strömmen genast efter räkningens förfallodag. Först skickar vi ut en betalningspåminnelse. Om vi inte får betalt efter det heller, skickar vi en varning om att elleveransen kommer att avbrytas.

I praktiken avbryter vi elleveransen tidigast fem veckor efter att räkningen förfallit till betalning.

Om betalningsförsummelsen har berott på allvarlig sjukdom, arbetslöshet eller annan särskild omständighet, avbryter vi inte elleveransen förrän tre månader efter räkningens förfallodag, förutsatt att användaren har meddelat oss om sjukdomen e.d.

Elleveransen till en byggnad som används som stadigvarande bostad får inte avbrytas på grund av betalningsförsummelse, om uppvärmningen är beroende av el, mellan början av oktober och slutet av april, innan fyra månader har förflutit från förfallodagen för den försummade betalningen.Vart kan jag meddela mitt kontonummer för att få pengar återbetalade? När betalas pengarna in på det konto jag meddelat?

Du kan meddela ditt kontonummer för kreditering

genom att ringa

  • Kervo Energis kundtjänstnummer (09) 5849 5526
  • Sibbo Energis kundtjänstnummer (09) 5849 5576

eller via e-post till

  • kerava.laskutus@keoy.fi
  • sipoo.laskutus@keoy.fi

Krediteringen betalas direkt till ditt bankkonto. När krediteringen betalas ut beror på faktureringsrytmen och räkningens förfallodag.

Om du vill kan du också komma överens om att krediteringen överförs till följande räkning.