FJÄRRVÄRME

Jag ska sälja mitt hus. Hur överför jag mitt fjärrvärmeavtal på den nya ägaren?

Fyll i anmälan om överföring av fjärrvärmeavtal och skicka den till oss.