STRÖM­AVBROTT OCH STÖRNINGSSI­TUATIONER

Vad göra vid en störning i elleveransen

Läs här vad du ska göra vid ett överraskande strömavbrott.Kan jag få ersättning för strömavbrott?

Ja. För långa strömavbrott på över 12 timmar betalar vi lagstadgad ersättning.Läs mer om standardersättningar.Vad beror kortvariga strömavbrott på?

Ibland kan till exempel åskan eller små djur orsaka fel i elnätet. Då bryts strömmen för några sekunder eller minuter. Det är fråga om en säkerhetsåtgärd i elnätet som förhindrar att ett längre avbrott uppstår.Det hade varit strömavbrott i sommarstugan när jag inte var där. Finns det möjlighet att få besked om strömavbrott som inträffat på min förbrukningsplats?

Genom att ta i bruk vår störningsmeddelandetjänst får du SMS om strömavbrott.