SAKKUNNIG ENERGI­PARTNER

Vi levererar el, fjärrvärme, ånga och naturgas till små och stora företag för alla slags behov. Vi hjälper våra kunder att hitta de bästa lösningarna för just dem, till exempel för produktionsprocessernas energibehov. Vi kan också bygga ett eget solkraftverk eller en egen ångpanna för våra kunder – kostnadseffektivt!

Förmånlig energi till stabilt pris

Kervo är en bra ort för företag, inte minst tack vare det låga energipriset. Det är Kervo Energis ägare Kervo stads vilja att Kervo Energi i stället för att dela ut dividend går in för en förmånlig prissättning av elöverföringen i förhållande till den nationella nivån.