EL TILL FÖRETAG

Vilket slags el får det lov att vara?

Vill du...

...minska ditt klimatavtryck och göra hållbara val?

För miljömedvetna företag erbjuder vi bioel från Kervo. Bioel är ursprungsgaranterad förnybar energi. Kunder som väljer bioel får ett bioelcertifikat och en bildbanner som kan utnyttjas i företagets marknadsföringsmaterial

Vi erbjuder också utsläppsfri vindkraftsel för företag. Ta kontakt så förhandlar vi fram ett konkurrenskraftigt pris.


Är du bunden av ett tidsbestämt avtal eller kan du av någon annan orsak inte byta till bio- eller vindkraftsel från Kervo Energi?

Från oss får du också ursprungscertifikat oavsett vilket slags el du köper. Certifikaten gör din el grön genom att vi producerar förnybar el för elmarknaden i en mängd som motsvarar certifikaten, som ersättning för el som producerats med fossila bränslen.

Fråga mer!

...effektivisera din energianvändning och få ner elräkningen?

För ekonomimedvetna förbrukare rekommenderar vi Spot-el. Priset på Spot-el varierar timme för timme och är bundet till den nordiska elbörsen.

Med hjälp av Spot-el går det att få ner elräkningen genom att styra elförbrukningen till förmånliga timmar.


Kontakta oss

Tillsammans väljer vi den bästa lösningen för dig.

» Begär offert

T. 09-5849 5559

»skicka e-post