VÄRME TILL FÖRETAG

Fjärrvärme

Fjärrvärme är Finlands populäraste uppvärmningsform – och inte utan orsak. Priset är konkurrenskraftigt och fjärrvärmen är bekymmersfri, eftersom Kervo Energi sköter värmeleveransen och övervakar distributionsnätet dygnet runt. Kunden behöver inte binda sina egna resurser i att underhålla uppvärmningssystemet. Vid installationen justeras fjärrvärmecentralen efter fastighetens krav, och kunden behöver inte bekymra sig för inställningar och justeringar. Kervo Energis experter står till kundens förfogande i alla frågor som rör uppvärmning.

Tack vare den mångsidiga bränslemixen är prisutvecklingen på fjärrvärme stabil och måttlig. Priserna justeras normalt en gång per år, närmast i enlighet med effekterna av förändringar i bränslepriserna och -skatterna. I Kervo produceras fjärrvärmen huvudsakligen med biobränslen, som inte är utsatta för tryck på skattehöjningar så som fossila bränslen.

»Läs mer om fjärrvärme


Naturgas

Vi levererar naturgas till företagskunder i Ytterkervo och i Söderkulla i Sibbo. Naturgas lämpar sig särskilt för företag som behöver en hög temperatur i sina processer. Naturgasen har ren förbränning, hög verkningsgrad och varken partikelutsläpp eller aska uppkommer vid förbränningen. Naturgas är det miljövänligaste fossila bränslet.

»Läs mer om naturgas


Processånga

Vi levererar ånga för stora och små industriföretags behov.


Skräddarsydda lösningar

Vi hjälper våra kunder att ta fram den kostnadseffektivaste energilösningen för just dem. Vid behov kan vi också bygga en egen värmepanna för kunden. Kontakta oss!Kontakta oss

lampopalvelu@keoy.fi

t. (09) 5849 5558

Fjärrvärme- och natrugasnätets fel: (09) 242 0719