PRISLISTOR

Fjärrvärmeprislistor

Fjärrvärmeprislista

Anslutningsprislista


Naturgasprislistor

Naturgasprislista

Anslutningsprislista


Tjänsteavgifter för fjärrvärme och naturgas:

Tjänsteprislista


AVTALS­VILLKOR

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

Anslutningsvillkor för naturgas (tills vidare endast på finska)

Försäljningsvillkor för naturgas (tills vidare endast på finska)

Nättjänstvillkor för naturgas (tills vidare endast på finska)