Skip to content
21.12.2021

Förändringar inför dörren

Tari Solla började jobba som försäljningsdirektör på Kervo Energi-bolagen förra hösten. Arbetet har fått en flygande start och hon har fått märka att Kervo Energi hör till föregångarna i energibranschen.

Tari Solla tillträdde som försäljningsdirektör på Kervo Energi och dotterbolaget Sibbo Energi i november 2020. Hon ansvarar för en omfattande helhet: elanskaffning, marknadsföring, produktutveckling samt konsument- och företagsförsäljning. Tari har ingen tidigare arbetserfarenhet från energibranschen, men hon drog sig inte för att axla uppdraget.

“Jag gillar att jobbet bjuder på utmaningar. Det motiverar mig att lära mig nytt, sätta mig in i bolagets verksamhetssätt och finslipa dem”, säger Tari.

Tari tycker att energibranschen är en intressant bransch som ligger i tiden, och enligt henne är Kervo Energi i många avseenden en föregångare.

“Kervo Energi har en väldigt viktig samhällelig roll. Vi går i fronten för arbetet mot klimatförändringen genom att ta fram ny miljövänlig teknik för energiproduktionen. I Kervo har vi övergått till förnybara bränslen i hisnande takt; vi avstod från stenkol redan i början av 2000-talet och i fjol slutade vi använda torv. Vi nöjer oss inte med att minska CO2-utsläppen, utan utforskar till och med möjligheterna att ta till vara koldioxid och utnyttja den för att framställa förnybart drivmedel för trafiken.”

Till utbildningen är Tari diplomingenjör i produktionsekonomi med industriell ekonomi som huvudämne. Ursprungligen var det Taris pappas och farfars yrkeshistoria som ledde in henne i industribranschen.

“Jag har alltid varit intresserad av teknik och industri. Min farfar och min pappa var båda verksamma inom skogsindustrin och där inledde jag också själv min ”yrkeskarriär” med sommarjobb. Efter studierna svepte ICT-branschen mig med sig för flera år, men nu känns det som om jag har återvänt till mina rötter.”

Tari tycker att energibranschen är en intressant arbetsplats just nu, på grund av den omvälvning som branschen står inför.

“Som jag ser det kommer den största förändringen att ske i konsumenternas roll. När vind- och solkraften byggs ut kommer elproduktionsvolymerna att svänga hit och dit alltmer, och det leder också till svängningar i prissättningen. Det i sin tur lotsar konsumenterna småningom till flexibel förbrukning, det vill säga till att styra sin energiförbrukning till de tidpunkter när elproduktionen är stor och priserna förmånliga.” Att konsumenternas roll blir aktivare kräver emellertid elavtal av nytt slag samt automation i hemmen.

“Det blir vanligare med börselavtal och elen kommer att prissättas ända ner i femtonminutersperioder. Med hjälp av hemautomation och tekniska lösningar kan uppvärmningen och elanvändningen i hemmen automatiskt styras till förmånliga tidpunkter, och då kan konsumenterna optimera sin energiräkning så att den blir så låg som möjligt. Hemmen kan lagra förmånlig el i batterilager och använda den när det är dyrt att köpa el från nätet. Hemmen kommer att ha betydligt större möjligheter att påverka storleken på sin energiräkning. Det är verkligt inspirerande och styr oss energibolag att ta fram allt bättre lösningar för smarta hems behov.”

En annan viktig förändring enligt Tari är elektrifieringen av trafiken.

“Elbilarna ökar allt snabbare i Finland, och allt fler hushåll har en laddningsbar bil. Särskilt i bostadsbolag ställer det här stora krav på laddningsinfrastruktur. I synnerhet i äldre fastigheter är elsystemets skick och dimensionering otillräckligt för att installera en omfattande helhet av laddstationer.”

“Andra frågor som bostadsbolaget måste lösa är hur laddningen ska bli rättvis och hur kostnaderna ska fördelas på användarna. Vi här på Kervo Energi har tagit fasta på det här behovet och börjat erbjuda bostadsbolag laddningslösningar som nyckelfärdig lösning.”

Helt smärtfritt har det ändå inte gått att starta upp den nya affärsverksamheten.

“Den globala bristen på komponenter fördröjer utrustningsleveranserna en aning, men på sikt kommer vår affärsverksamhet kring laddningslösningar för elbilar att få en allt större roll, när elbilismen ökar.”

Kervo Energi har också gått in för att utnyttja tjänstedesign vid utvecklingen av sitt produktsortiment.

“Vi har funderat på hur vi skulle kunna underlätta livet för våra kunder genom att sälja tjänster i stället för en produkt. Till exempel sålde vi till en början laddstationer för elbilar bara som utrustning, och användningen och servicen föll på kundens ansvar. Men kunden är ingen expert på laddningslösningar, så det kan kännas krångligt att underhålla utrustningen. Därför införde vi en laddningstjänst. Var och en som laddar sin elbil betalar en månadsavgift enligt sitt behov för tjänsten, som inkluderar installation, service och övrigt underhåll av utrustningen samt nödvändiga mobilappar. Den här produkten har fått ett väldigt gott mottagande, särskilt bland disponenter.”

I framtiden kommer Kervo Energi att utvidga konceptet till sina övriga produkter.

“För närvarande jobbar vi på ett koncept med solkraftverk för företag. Snart kan vi erbjuda en modell där vi installerar ett solkraftverk hos kunden och sedan ansvarar för underhållet av det. Kunden förbinder sig i sin tur för en viss tid att köpa elen som solkraftverket producerar från oss. På så sätt kan kunden själv producera ren solkraftsel på sitt eget tak för sitt eget bruk – utan att behöva ta på sig ansvaret för solkraftverket eller den stora engångsinvestering anskaffningen innebär.” ∎

Stäng
Search