Skip to content
Tidsel
Tidsbundet 24 mån

Bioel

Om du vill stödja miljövänlig energiproduktion och inhemska biobränslen är Bioel ditt val. Om du väljer ett tidsbundet avtal får du el till samma fasta pris, men du kan inte säga upp avtalet under pågående avtalsperiod. Inom Tidsel gäller energiavgiften för dagtid må – sö kl. 07.00 – 22.00.
Energiavgift natt 21,10 c / kWh
Energiavgift dag 22,70 c / kWh
Grundavgift 3,00 € / mån

Kervo Energis bioel produceras med rent trä i biokraftverket i Kervo. Vårt trädbränsle består huvudsakligen av flisade skogsrester från certifierade och hållbart skötta skogar (PEFC, FSC), och omkring en fjärdedel utgörs av biprodukter (spån, bark) från t.ex. sågar. 

Bioenergi är förnybar energi som inte ökar koldioxidutsläppen. Vid förbränning av biomassa frigörs lika mycket koldioxid som när motsvarande biomassa bryts ner i naturen, men det här kolet binds på nytt i växande skogar. Genom att ersätta fossila bränslen med biomassa kan man minska växthusgasutsläppen och även andra negativa effekter av energiproduktionen, som t.ex. tungmetall- och svavelutsläppen. Utnyttjandet av inhemsk biomassa gör oss också mer självförsörjande inom energiproduktionen och höjer försörjningsberedskapen samt skapar nya arbetstillfällen. 

Stäng
Search