Skip to content
Normalel
Tidsbundet

Flexel 6 mån.

Välj Flexel, när du vill ha ett 6 mån. tidsbundet elavtal med trygghet av ett fast elpris och flexibilitet av ett börselavtal. Från 1.5.2023 moms 24 %: grundavgift 3,95 €/mån., elpris 10,03 c/kWh.
Elpris 8,90 c/kWh
Förbrukningseffekt +/- 5 c/kWh
Grundavgift 3,50 €/mån.

Tidsbundet Flexel-avtal 6 mån.

Detta Flexel-avtal gäller i ett halvt år och är prissatt med ett fast baspris per kilowattimme. Baspriset kan öka eller minska med förbrukningseffekten, beroende på din egen energiförbrukning. Välj Flexel, när du vill ha tryggheten i ett tidsbundet avtal och samtidigt smidigheten av börselens förbrukningseffekt.

Teckna elavtal

Flexel består av tre delar

  • fast elpris (c/kWh)
  • grundavgift (€/mån.)
  • förbrukningseffekt (+/- 0–ca 5 c/kWh)

Ett fast elpris är det pris du betalar när din elförbrukning är jämn dygnet runt, och det inte blir skillnad mot dagens genomsnittliga pris. Det fasta elpriset kan öka eller minska enligt förbrukningseffekten. Grundavgiften är oförändrad.

Förbrukningseffekt och tidsbundet elavtal

Ett tidsbundet elavtal betyder precis som namnet antyder – det gäller  för en visst tid; i detta elavtal för ett halvt år. I ett normalt tidsbundet elavtal har du ett orörligt och genuint fast elpris, men i Flexel ökar eller minskar förbrukningseffekten på ditt fasta elpris (baspris).

LÄS MER OM FLEXEL

Förbrukningseffekt (användarprofil)

Normalt ligger förbrukningseffekten mellan +/- 0–5 cent/kWh. Observera att din förbrukningseffekt varierar från månad till månad och är därför inte fastslagen. En månad kan det bli -4 cent/kWh och nästa, om du har använt el annorlunda jämfört med föregående månad, kan det bli +3 cent/kWh.

Förbrukningseffekten är vanligtvis högre under vintermånaderna och lägre på sommaren. Förbrukningseffekten bestäms alltid i efterhand i faktureringsfasen utifrån elförbrukningen per timme och timpriserna på elbörsen. Läs mer om hur förbrukningseffekten beräknas.

Läs mer hur förbrukningseffekten räknas

Moms 10 % till slutet av april

I skrivande stund är mervärdesskatten sänkt till 10 procent för att underlätta dina energikostnader under energikrisen. Från den första maj återgår vi till 24 % moms och ditt elpris normaliseras.

Tänk på hur du förbrukar, så är det lättare att spara energi

Som vår kund kan du enkelt logga in till dina sidor i vår kundportal, där du kommer åt att se din energiförbrukning ner till timnivå. Med hjälp av tjänsten är det enkelt att kolla när du förbrukar mycket och därmed själv justera dina förbrukningstoppar.

LOGGA IN TILL DIN EGNA SIDOR

När är det lönt att teckna Flexel?

  • Om du förbrukar mer el på natten för att t.ex. ladda bilen eller värma huset
  • Du vill inte har prisrisken som kommer med ett börselavtal
  • Du är redo att binda dig till ett tidsbundet elavtal

Teckna elavtal

arc

Elens ursprung

Vid produktionen av den el vi sålde 2021 har det använts 10,7 % förnybara energikällor (vatten-, vind- och biokraft), 39,9 % fossila energikällor och 49,9 % kärnkraft.   

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen uppgick till 176,6 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle uppgick till 1,2 mg/kWh. 

Stäng
Search