Skip to content
Normalel
Tidsbundet

Grundel 6 mån.

Våra kunder bad, vi fixar! Nu får du ett billigt tidsbundet elavtal för 6 månader. Detta elavtal säljs till slutet av mars. Moms 24 %: grundavgift 3,50 €/mån., elpris 10,03 c/kWh från 1.5.2023.
Elpris 8,90 c/kWh
Grundavgift 3,10 €/mån.

Tidsbundet elavtal 6 mån.

Ett tidsbundet elavtal betyder precis som namnet antyder – det gäller  för en visst tid; i detta elavtal för ett halvt år. Fördelen med ett tidsbundet elavtal är att du har ett fast elpris som inte ändrar under bindningstiden.

Ett tidsbundet elavtal innebär normalt att du betalar månatligen ett fast elpris/kWh för din el, i skillnad till ett börselavtal där elpriset varierar varje månad. Med ett fast elpris ändrar slutsumman på elräkningen endast enligt din egen energiförbrukning.

MOMS 10 % till slutet av april

I skrivande stund är mervärdesskatten sänkt till 10 procent för att underlätta dina energikostnader under energikrisen. Från den första maj återgår vi till 24 % moms och ditt elpris normaliseras.

Tänk på hur du förbrukar, så är det lättare att spara energi

Som vår kund kan du enkelt logga in till dina sidor i vår kundportal, där du kommer åt att se din energiförbrukning ner till timnivå. Med hjälp av tjänsten är det enkelt att kolla när du förbrukar mycket och därmed själv justera dina förbrukningstoppar.

LOGGA IN TILL DIN EGNA SIDOR

Elens ursprung

Vid produktionen av den el vi sålde 2021 har det använts 10,7 % förnybara energikällor (vatten-, vind- och biokraft), 39,9 % fossila energikällor och 49,9 % kärnkraft.   

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen uppgick till 176,6 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle uppgick till 1,2 mg/kWh. 

Stäng
Search