Skip to content
Säsongsel
Tillsvidareavtal

Kvartalsel Säsong

Endast till försäljning i Kervo Energi-bolagens nätområde från och med 1.10.2022. Kvartalsel är ett bekymmersfritt val – du binder dig inte för en bestämd tid och avtalspriset justeras enligt marknadspriset fyra gånger per år; i januari, april, juli och oktober. Inom Säsongsel gäller energiavgiften för vintervardagar 1.11 – 31.3 må – fr kl. 07.00 – 22.00
Energiavgift övrig tid 40,00 c / kWh
Energiavgift vintervardag 55,00 c / kWh
Grundavgift 3,00 € / mån

Kvartalselavtalet är för kunder, vars årsförbrukning underskrider 50 MWh.

Stäng
Search