Skip to content

Kreditering för ditt solkraftverks produktion

Som Kervo Energis kund går ditt solkraftverks produktion inte till spillo, även om du tillfälligt producerar mer än du kan förbruka.

Vi krediterar elen från ditt solkraftverk på två sätt:

Nettoberäkning

Nettoberäkning per timme är ett sätt att kreditera för solkraftverks produktion i elräkningen. Som namnet säger granskar man vid nettoberäkning per timme hur mycket el husets solpaneler producerat till elnätet och avräknar det mot den el huset tagit från elnätet, i tidsperioder på en timme.

Vi köper överskottselen

Om elproduktionen trots nettoberäkningen per timme ändå är större än förbrukningen, köper vi överskottselen till ett konkurrenskraftigt pris.

Hur fungerar nettoberäkning?

Med hjälp av nettoberäkning per timme får kunden bästa nyttan av sitt solkraftverk, eftersom en maximal andel av elen från solpanelerna går till eget bruk. Det gör ingenting om kunde tillfälligt inte kan förbruka all el som solkraftverket producerar, eftersom kraftverkets produktion och husets förbrukning vid nettoberäkning per timme granskas i perioder på en timme. Av de förbruknings- och produktionsserier som levereras från elmätaren på eldriftsstället bildas det i datasystemen nettoberäknade versioner, där solpanelernas uppmätta produktion dras av från husets uppmätta elförbrukning timme för timme. Då kan kunderna inte råka ut för en situation där de samtidigt både köper el och säljer el till nätet. De nettoberäknade timvärdena ersätter de traditionella timvärdena i kundens fakturering. Nettoberäkning per timme tillämpas på mikroproduktionsanläggningar i vårt eget nätområde, alltså på solkraftverk med en nominell effekt på mindre än 100 kVA.

Exempel på nettoberäkning per timme

Tabellen åskådliggör nettoberäkningen per timme under ett dygn. Med uttag från nätet avses el som fastigheten köpt från elnätet och med såld överskottsproduktion till nätet avses den del av solkraftverkets produktion som inte direkt används för eget bruk utan matas till elnätet. I exemplet i tabellen minskar den el som solkraftverket matat till elnätet (55 kWh) husets elförbrukning med totalt 44 kWh i elräkningen. I exemplet uppkommer 11 kWh överproduktion som kan säljas till elnätet.

 

Taulukko

Vi köper din överskottsel

Om du vill sälja din överskottsel till oss ska du ingå ett elinköpsavtal med oss. Förutsättningen för att vi ska köpa din el är att du har ett giltigt elförsäljningsavtal med Kervo Energi Ab eller Sibbo Energi Ab, och att den lokala nätinnehavaren kan leverera timserier över den producerade elen.

I Kervo Energis och Sibbo Energis nätområden tar vi inte ut någon avgift av mikroproducenter för överföring av överskottsel. Om du är kund hos något annat nätbolag: kolla eventuella avgifter med ditt eget nätbolag.


Kervo Energi-bolagen betalar följande elpris för mikroproduktion:

  • Timspotpriset för prisområde Finland med avdrag för en marginal på 0,30 c/kWh (moms 0%).
  • Förmån för Kervo Energis solpanelskunder: vi krediterar överskottsproduktionen från panelerna med timspotpriset för prisområde Finland utan marginal!

Mer information:
asiakaspalvelu@keoy.fi
tfn (09) 584 9550

Stäng
Search