Skip to content

Naturgas

Vi levererar naturgas till småhuskunder i Sorsakorpi och Kannisto i Kervo.

Utmärkt leveranssäkerhet

Under hela vår verksamhet har det aldrig förekommit några betydande avbrott i naturgasleveransen.

Mångsidig energiform

Naturgas kan inte bara användas till bostadsuppvärmning och tappvarmvatten utan också som bränsle för grillar, spisar och ugnar samt utomhusbelysning.

Naturgas har ren förbränning

Vid förbränningen av naturgas uppstår varken svavel- eller partikelutsläpp, och naturgas är det fossila bränsle som har de minsta koldioxid- och kväveoxidutsläppen.

Bekymmersfri att använda och underhålla

Naturgasapparater kräver inget komplicerat underhåll och har hög livslängd.

Vad är naturgasuppvärmning?

Naturgasuppvärmning kan jämföras med oljeeldning; i stället för en oljebrännare och en oljepanna behöver man en naturgasbrännare och en naturgaspanna. Naturgasapparater är enkla att använda och sköta, har hög livslängd och goda regleregenskaper. Naturgasen levereras till kunden via en naturgasledning och därför behövs inget bränsleförråd. Naturgasen är ett mångsidigt bränsle – förutom till uppvärmning och framställning av tappvarmvatten kan den också användas till mycket annat, bland annat naturgasdrivna grillar eller spisar/ugnar, utomhusbelysning eller t.ex. en värmestrålare på terrassen eller i garaget. För de här ändamålen måste man ha apparater som uttryckligen är konstruerade för naturgas, traditionella flytgasapparater lämpar sig inte för naturgas.

Maakaasuputkisto

Varför välja naturgas?

Distributionssystemen för naturgas är mycket driftsäkra. Kervo Energi Ab har använt naturgas i sina värmecentraler sedan 1986, och under den här tiden har det inte förekommit en enda leveransstörning som skulle ha påverkat värmeproduktionen. Naturgas är också det miljövänligaste fossila bränslet; kväveoxid- och koldioxidutsläppen är minst vid förbränning av naturgas, och inga svaveldioxid- och partikelutsläpp uppstår.

Hur levereras naturgasen?

Naturgasen leds till kunden med cirka 4 bars tryck i ett PEH-plaströr som är avgrenat från distributionsrörsystemet. Avgreningen utrustas med avstängningsventil, tryckreduceringsutrustning och gasmängdsmätare för kunden. Driftsrörsystemet som leder till driftsapparaten efter gasmätaren är i sin helhet på kundens ansvar.

Stäng
Search