Skip to content

Prislista för naturgasprodukter

från 1.1.2021

Priser inkl. moms 24 %

Tillämpning av prislistan

Prislistan tillämpas när tjänster enligt naturgasnättjänst- och naturgasförsäljningsavtalen levereras till kunden. Prislistan tillämpas på kunder med en beställd naturgaseffekt på P < 500 kW.

Naturgasnättjänst

Grundavgift

För naturgasnättjänsten betalar kunden en grundavgift som bestäms enligt den beställda gaseffekten.

Beställt gaseffekt P (kW) Grundavgift (€/mån)
0–20 15,724 + (1,179 × P)
20–100 17,471 + (1,092 × P)
100–500 87,353 + (0,393 × P)

Försäljning av naturgas (enligt det högre värmevärdet för naturgas)

Kunden betalar en energiavgift för den förbrukade naturgasen. Om kostnaderna för anskaffning av naturgas förändras kan Kervo Energi Ab justera energiavgiften faktureringsmånadsvis.

c/kWh
Energiavgift 3,604

Överföringsavgift, punktskatt och försörjningsberedskapsavgift (enligt det högre värmevärdet för naturgas)

Kunden betalar överföringsavgift enligt förbrukad gasmängd. I samband med naturgasöverföringsavgiften debiteras vid varje tidpunkt gällande accis och försörjningsberedskapsavgift.

c/kWh
Överföringsavgift 1,03
Accis och försörjningsberedskapsavgift 2,61174*

*Baserat på regeringens förslag den 16.11.2020, som är inte ännu bekräftad

Om kostnadsnivån för naturgasnättjänsten väsentligt förändras kan Kervo Energi Ab justera prissättningen av nättjänsten faktureringsmånadsvis.

Stäng
Search