Skip to content

Fjärrvärmeavgifter och anslutningsavgifter

Sibbo

från 1.1.2019

Priser inkl. moms 24%. Anslutningsavgiften innehåller inte mervärdesskatt.

Småhusanslutning

Småhusanslutningen gäller småhus med högst två lägenheter och en volym på högst 1000 m3.

Anslutningsavgift 4 100 €

Förutom det ovan nämnda betalar kunden en tilläggsavgift för en anslutningsledningsandel, som överstiger 20 m.

Anslutningsavgiften innehåller inte mervärdesskatt. Anslutningsavgiften kan överföras och återbetalas.

Söderkulla och Sibbostrand

Grundavgift, småhusanslutning

Byggnadsvolym V (m3) Grundavgift (c/mån)
0–1 000 6,30×V

V= Uppvärmd byggnadsvolym (m3) enligt RT-kort 120.12.

Kunden betalar en årlig grundavgift för det beställda vattenflödet och en energiavgift för den förbrukade värmeenergin. Priser inkl. moms 24%

Energiavgift

Småhusanslutning 81,11 €/MWh
Bio-tillägg 1,00 €/MWh

Om bränslepriserna väsentligt förändras kan energiavgiften på beslut av Kervo Energi Ab:s styrelse justeras faktureringsmånadsvis så att den motsvarar de förändrade kostnaderna.

Kunden betalar en årlig grundavgift för det beställda vattenflödet och en energiavgift för den förbrukade värmeenergin. Priser inkl. moms 24%

Nickby

Grundavgift, småhusanslutning

Byggnadsvolym V (m3) Grundavgift (c/mån)
0–1 000 6,30×V

V= Uppvärmd byggnadsvolym (m3) enligt RT-kort 120.12.

Kunden betalar en årlig grundavgift för det beställda vattenflödet och en energiavgift för den förbrukade värmeenergin. Priser inkl. moms 24%

Energiavgift

Småhusanslutning 66,13 €/MWh
Bio-tillägg 1,00 €/MWh

Om bränslepriserna väsentligt förändras kan energiavgiften på beslut av Sibbo Energi Ab:s styrelse justeras faktureringsmånadsvis så att den motsvarar de förändrade kostnaderna.

Stäng
Search