Skip to content

Fjärrvärmeavgifter och anslutningsavgifter

Sibbo

från 1.1.2024

Priser inkl. moms 24%.

Småhusanslutning

Småhusanslutningen gäller småhus med högst två lägenheter och en volym på högst 1000 m3.

Anslutningsavgift 5 580 €

Förutom det ovan nämnda betalar kunden en tilläggsavgift för en anslutningsledningsandel, som överstiger 20 m.

Anslutningsavgiften är momsbelagd och icke återbäringsbar.

Söderkulla och Sibbostrand

Grundavgift, småhusanslutning

T.o.m. 31.8.2024

Byggnadsvolym V (m3) Grundavgift (c/mån)
0–1 000 6,30×V

Fr.o.m. 1.9.2024

Byggnadsvolym V (m3) Grundavgift (c/mån)
0–1 000 6,867×V

*V= Uppvärmd byggnadsvolym (m3) enligt RT-kort 120.12.

Kunden betalar en årlig grundavgift för det beställda vattenflödet och en energiavgift för den förbrukade värmeenergin. Priser inkl. moms 24% (fr.o.m. 1.9.2024 25,5 %)

Energiavgift t.o.m. 31.8.2024, €/MWh

Småhusanslutning 94,60 €/MWh
Bio-tillägg 1,00 €/MWh

Energiavgift fr.o.m. 1.9.2024, €/MWh

Småhusanslutning 100,94 €/MWh
Bio-tillägg 1,00 €/MWh

Om bränslepriserna väsentligt förändras kan energiavgiften på beslut av Kervo Energi Ab:s styrelse justeras faktureringsmånadsvis så att den motsvarar de förändrade kostnaderna.

Kunden betalar en årlig grundavgift för det beställda vattenflödet och en energiavgift för den förbrukade värmeenergin. Priser inkl. moms 24% (fr.o.m. 1.9.2024 25,5 %)

Nickby

Grundavgift, småhusanslutning

T.o.m. 31.8.2024

Byggnadsvolym V (m3) Grundavgift (c/mån)
0–1 000 6,30×V

Fr.o.m 1.9.2024

Byggnadsvolym V (m3) Grundavgift (c/mån)
0–1 000 6,867×V

 

V= Uppvärmd byggnadsvolym (m3) enligt RT-kort 120.12.

Kunden betalar en årlig grundavgift för det beställda vattenflödet och en energiavgift för den förbrukade värmeenergin. Priser inkl. moms 24% (fr.o.m. 1.9.2024 25,5 %)

Energiavgift t.o.m. 31.8.2024, €/MWh

Småhusanslutning 77,14 €/MWh
Bio-tillägg 1,00 €/MWh

Energiavgift fr.o.m. 1.9.2024, €/MWh

Småhusanslutning 89,55 €/MWh
Bio-tillägg 1,00 €/MWh

Om bränslepriserna väsentligt förändras kan energiavgiften på beslut av Sibbo Energi Ab:s styrelse justeras faktureringsmånadsvis så att den motsvarar de förändrade kostnaderna. Priser inkl. moms 24% (fr.o.m. 1.9.2024 25,5 %)

Stäng
Search