Skip to content

Uppdatera dina kontaktuppgifter

I Finland är elmarknaden öppen, vilket innebär att elförbrukarna kan köpa sin el från vilken elförsäljare de vill. Antalet elförbrukningsplatser i Finland är cirka 3,6 miljoner och årligen görs cirka 400 000 elförsäljarbyten. En förutsättning för att elmarknaden ska fungera gnisselfritt är att kundernas person- och elförbrukningsuppgifter smidigt överförs mellan energibolagens system. För att göra det här informationsutbytet enklare och snabbare håller energibolagen och stamnätsbolaget Fingrid på att utveckla ett gemensamt system, Datahub, som ska tas i bruk år 2022. Datahub ger de olika aktörerna ännu snabbare tillgång till uppgifter om elavtal, elförbrukningsplatser och uppgifter om elförbrukningen. För förbrukarna innebär det här ännu snabbare och smidigare kundservice.

Via Datahub kommer uppgifterna att användas av omkring hundra elförsäljare och över 80 distributionsnätsbolag som ansvarar för elöverföringen. För att säkerställa informationsutbytet måste varje elförbrukningsplats och dess ägare kunna identifieras på ett säkert sätt. För identifiering av kunduppgifter används personbeteckning för konsumentkundernas del och FO-nummer för företagens del.

Meddela oss dina kontaktuppgifter antingen med hjälp av den skyddade blanketten eller genom att ringa vår kundtjänst (t. 09 5849 5576).Stäng
Search