Skip to content

Vilket elavtal ska jag välja?

Välj ett elavtal som passar din bostad och livssituation. Har du elvärme eller bor du i liten hyresetta? Har du planer på flytt eller har du kanske nyss flyttat? Bor du i Kervo och Sibbo Energis kärnområde eller någon annanstans i Finland? Har du ekonomisk buffert för en plötslig prishöjning eller behöver du veta exakt vad du betalar för din el? Tänk på dessa frågor när du väljer ett elavtal till dig.

Grundel

Elpris
Elpriset är fastslaget i 12 månader.

Egenskaper
Stabil elräkning: ingen oro för prishöjningar under avtalstiden. Elavtalet kan inte sägas upp i förtid.

Välj när du behöver veta på förhand vad din el kommer att kosta under den närmaste framtiden.

Teckna elavtal

varttisähkö ikoni

Kvartalsel

Elpris
Ett fast elpris, som justeras fyra (4) gånger om året med tre (3) månaders mellanrum.

Egenskaper
Ett fortlöpande elavtal med fast elpris, som ändras var tredje (3) månad.

Välj när du inte vill binda dig för en längre tid, men inte vill utsätta dig för ett fluktuerande börspris.

Teckna elavtal

fiksusähkö ikoni

Smartel

Elpris
Varje timme prissätts enligt Nord Pools timspotpris. På börspriset läggs marginal och moms.

Egenskaper
Du betalar alltid aktuellt pris för din el. Uppsägningstid 14 dagar.

Välj när du har låg förbrukning eller enkelt kan styra den till billigare timmar.

Teckna elavtal

Flexel

Elpris
Elavtalet har ett fastslaget utgångspris i 6, 12 eller 24 månader. En förbrukningsmarginal på +/- ca 5 cent/kWh läggs till utgångspriset. Grundavgift. 

Egenskaper
Ditt elpris flexar uppåt eller nedåt enligt din förbrukning. Elavtalet kan inte sägas upp i förtid.

Välj när du känner till din elanvändning och kan styra den till billiga timmar.

Teckna elavtal


                      

Vi ger dig energi

När det gäller energifrågor i hemmet är det viktigast att ta hänsyn till helheten. På Kervo Energi fixar vi alla dina energifrågor på en gång – hos oss får du elavtal, hjälp med problem i elnätet och fjärrvärme mm.

Varför välja Kervo och Sibbo Energi?

Vi har tid just för dig

Från Kervo Energi får du den bästa servicen. Vi utreder dina behov och erbjuder den lösning som verkligen passar dig bäst.

Vi ägs av våra kunder

Våra ägare är Kervo stad och Sibbo kommun. Vårt mål är att förbättra välfärden i vårt område genom konkurrenskraftiga priser.

Med över 110 års erfarenhet

Vi är ett modernt energibolag vars historia går tillbaka till 1906. Den långa erfarenheten har gett oss sakkunskap, som vi ställer till ditt förfogande.

Mångsidigt sortiment

Vi utvecklar vårt produktsortiment fortlöpande och erbjuder dig alltid de mest tidsenliga produkterna och tjänsterna.


Stäng
Search