Skip to content
Börsel
Tillsvidareavtal

Smartel Naturkraft

Smartel Naturkraft är ett fortlöpande börsavtal, vars energi produceras av vind-, sol-, bio- eller vattenkraft.
Elpris enl. börsen c/kWh
+ marginal 0,89 c/kWh
Grundavgift 3,99 €/mån.

Läs mer om börsel

Börselavtal baseras på elbörsens timspotpris. Vår marginal läggs till elpriset.

Detta är ett fortlöpande elavtal och gäller alltså tills vidare, vilket innebär att du inte är tidsbunden och vid behov kan säga upp elavtalet.

Stäng
Search