Skip to content

Säga upp elavtal

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig om du behöver säga upp ditt elavtal hos oss på Kervo och Sibbo Energi. Nedan hittar du information om hur du går till väga samt bl.a. hur du säger upp elavtal vid dödsfall.

Har du funderat på hur du säger upp ditt elavtal? Om du måste säga upp ditt elavtal med oss, nedan hittar du information om hur du gör och när en uppsägning är möjlig. Vi berättar också hur du kan säga upp elavtalet vid dödsfall.

Hur säga upp elavtal?

 • I samband med byte av elleverantör behöver du inte säga upp elavtalet.
 • När du byter elleverantör säger din nya elleverantör upp ditt elavtal för din räkning. Detta tar i genomsnitt 14 dagar.
 • Om du säger upp ditt elavtal på grund av utflyttning kan du göra det på Dina egna sidor i vår kundportal, genom att ringa vår kundtjänst, eller genom att skicka ett mejl.
 • Märk! Fastän vi inte omedelbart svarar på uppsägningen så träder den i kraft på önskat datum, så länge det är inom uppsägningstiden.

Uppsägningstid för elavtal

När kan elavtalet sägas upp? Se nedan vilka uppsägningsvillkoren är för olika typer av elavtal.

 • Tidsbundet elavtal: Grundel, Lokalel, Flexel – löper tills bindningstiden tar slut. Elavtalet kan inte avslutas i förtid.
 • Tillsvidareavtal är fortlöpande avtal och gäller tills vidare. Avtalet har två veckors (14 dagar) uppsägningstid.
 • Börsel: Smartel-avtal är ett rörligt elpris som löper tills vidare. Avtalet har två veckors (14 dagars) uppsägningstid.

Kan elavtalet sägas upp på nätet?

Du kan säga upp elavtalet på dina egna sidor i vår kundportal.

Logga in på Dina sidor

Kan ett tidsbundet elavtal sägas upp?

Det tidsbundna eller sk. fasta elavtalet gäller tills avtalstiden löper ut, därav också namnet bindningstid. Ett tidsbundet elavtal kan alltså inte sägas upp i förtid. Ett fast elavtal kan endast sägas upp i samband med en flytt.

Avtalsbrott

Så kallat flyttfixande är inte tillåtet. Om vi ​​har anledning att misstänka flyttfix har vi rätt att kontrollera att flytten faktiskt har skett. Vid avtalsbrott har vi rätt att driva in de saknade fordringarna från det i förtid uppsagda avtalet som skadestånd.

Med flyttfixande menas att elavtalet sägs upp på grund av flytt, och ett nytt elavtal tecknas i en annan persons namn som bor i samma hushåll, utan att flytten faktiskt har skett.

När ett tidsbundet elavtal löper ut

När tidsbundenheten, det vill säga bindningstiden, löper ut kan du fritt byta både elavtal och elleverantör. Vi skickar dig ett fortsättningserbjudande om att teckna ett nytt elavtal 90 dagar innan ditt elavtal tar slut. Du kan godkänna det erbjudna elavtalet eller teckna ett annat elavtal. Senast en månad innan ditt elavtal löper ut bör du aktivt välja ett nytt elavtal, annars får du automatiskt ett tillsvidareavtal.

arc

Ångerrätt och uppsägning före elavtalets början

Har du tecknat elavtal på distans har du 14 dagars ångerrätt. Du kan ångra elavtalet genom att fylla i följande formulär.

Ångra elavtal

(blanketten på finska)

Märk! Efter att ångerfristen har löpt ut gäller de vanliga avtalsvillkoren för uppsägning av elavtal.

 

Bestrida elavtal

Fick du en obefogad elavtalsbekräftelse efter ett samtal från en elförsäljare? Det betyder att leverantörsbytesprocessen, genom vilken du flyttas till en ny elleverantör, har startat. Även om det redan har gått 14 dagar sedan samtalet kan du fortfarande avbryta processen med att byta elleverantör och förhindra att elavtalet skapas.

Bestrid elavtal

(blanketten på finska)

Uppsägning av elavtal vid flytt

Vissa elbolag tillåter det, andra elbolag kräver att du gör det, och vissa låter dig inte flytta med ditt nuvarande elavtal. Hos Kervo och Sibbo Energi kan du inte flytta och behålla ditt gamla elavtal, men vi tecknar gärna ett nytt elavtal med dig för din nya adress.

Uppsägning av elavtalet i samband med flytt är alltså tillåtet. När du flyttar och folkbokför dig på en annan adress (flyttar enligt Skatteverkets definition av flytt) kan du med andra ord säga upp också ett tidsbundet elavtal utan påföljd.

Tips för uppsägning vid flytt

 • Börja med att säga upp ditt elnätsavtal från nätbolaget. Observera att enbart adressändring inte räcker.
 • Säg upp elavtalet så tidigt som möjligt innan flytten (helst en månad, dock minst 14 dagar).
 • Teckna ett nytt elavtal för din nya adress. Ett elnätsavtal bildas automatiskt när du tecknar ett avtal med elleverantören.

Säga upp elavtal vid dödsfall

 • De efterlevande dödsbodelägarna ska kontakta både elnätsbolag och elbolag och meddela att den anhöriga har avlidit. Vi får inte denna information från någon annan.
 • Be alla delägare i dödsboet om en fullmakt om du vill säga upp elavtalet. Elkontraktet kan stå i dödsboets namn tills handlingen är gjord.
 • I praktiken gäller dödsboets avtal tills dödsboets delägare säger upp dem, eller den nya invånaren tecknar ett elavtal och ett elnätsavtal för bostaden.
 • Om det gäller en våningshuslägenhet kan dödsboets delägare säga upp elavtalet genom att meddela oss. I en villa, som även har elnätsavtal och fast elanslutning, rekommenderar vi att inte säga upp elavtalet förrän det finns en ny ägare och/eller invånare. Uppsägningen av elnätsavtalet leder nämligen till att nätabonnemanget sägs upp och öppnandet av ett nytt abonnemang debiteras enligt vår abonnemangsprislista.
Stäng
Search