Skip to content

El för dig som ska flytta

Ska du flytta? Teckna elavtal med oss vart du än flyttar i Finland.

Ska du flytta?

Elavtal för ditt nya hem

Teckna elavtal

Om du bor i Kervo eller Sibbo får du elen tillkopplad den dag då ditt elavtal träder i kraft. Om du har tecknat elavtal med oss för någon annan plats i Finland, ansvarar det lokala distributionsnätsbolaget för tillkopplingen. Kom också ihåg att göra flyttanmälan till magistraten och posten.

Är du redan kund hos oss?

Om du flyttar till en annan ort behöver du inte byta elförsäljare. Teckna avtal för ditt nya hem med oss vart du än flyttar i Finland. Kom också ihåg att avsluta elavtalet för din gamla bostad via kundportalen.

Gör så här:

Välj i kundportalen under ”kunduppgifter”på fliken ”avtal” det avtal för vilket du vill göra flyttanmälan. Klicka på ”uppsägning av elavtal vid flytt”. I kundportalen kan du också teckna ett nytt elavtal för en ny adress.

AVSLUTA AVTAL PÅ GRUND AV FLYTTNING VIA KUNDPORTALEN

BEKANTA DIG MED VÅRA ELAVTAL OCH TECKNA ELAVTAL

Stäng
Search