Skip to content

För byggare

Har du tänkt bygga eller renovera? Om du vill ansluta din fastighet till det fasta elnätet behöver du en elanslutning. Kom ihåg att ta kontakt med oss i god tid för att få el och värme till tomten vid rätt tidpunkt.

Så här skaffar du en elanslutning

1. Välj en elplanerare

Så fort bygglovshandlingarna är i skick lönar det sig att genast vända sig till en yrkeskunnig elplanerare som gör upp elritningar för din fastighet. Av elritningarna framgår bl.a. din kommande anslutnings huvudsäkringsstorlek.

2. Beställ elanslutning

När vi behandlat din beställning skickar vi dig ett anslutningsavtal för undertecknande. Returnera det undertecknade anslutningsavtalet till oss minst två månader före anslutningsdagen.  

BESTÄLL NY ELANSLUTNING > 

3. Byggande av anslutning

Vi bygger anslutningsledningen från elnätet fram till den anslutningspunkt som anges i anslutningsavtalet. Ledningen från anslutningspunkten vidare till fastigheten byggs av den elentreprenör du anlitar. Din elentreprenör skaffar också anslutningsledningen och mätarcentralen för din räkning.

4. Tillkoppling av el

Till sist ska din elentreprenör utföra en ibruktagningsbesiktning av elanläggningen. Entreprenören ska beställa tillkoppling av el med vår blankett för allmänna uppgifter.  

BLANKETT FÖR ALLMÄNNA UPPGIFTER, FÖR ENTREPRENÖRER (endast på finska) > 

Kom ihåg att teckna elavtal

Via den nya elanslutningen ansluter sig kunden till elnätet. Dessutom behövs ett elavtal om köp av el.

TECKNA ELAVTAL >

Vad kostar en elanslutning?

Priserna på elanslutningar finns i våra prislistor – separat för Kervo och Sibbo. Faktorer som inverkar på anslutningens pris är byggplatsens läge, avståndet till närmaste nätstation samt anslutningens huvudsäkringsstorlek eller den anslutningseffekt som behövs. Läs också anslutningsvillkoren. 

Frågor? Ta kontakt!

Tel: (09) 5849 5528 

E-post: liittymat@keravanenergia.fi 

Elanslutning till tomten

Omsorgsfull planering är viktigt när man bygger hus, för att projektet ska löpa smidigt. Anskaffningen av en elanslutning är ett av de viktigaste arbetsmomenten, så att el finns att tillgå just då som det behövs. Det lönar sig att ta kontakt med oss i god tid, eftersom elanslutningsprocessen kan ta tid; i tätorter ända upp till två månader, om den nya anslutningen kräver att vi bygger nytt nät eller förstärker det befintliga. I specialområden så som i skärgården kan det ta flera månader att bygga en anslutning. För att tidsschemat inte ska medföra överraskningar rekommenderar vi att man kontaktar vårt anslutningsteam så fort situationsplanen är klar. 

Sähköverkon työmaa

Stäng
Search