Skip to content


För byggare

Har du tänkt bygga eller renovera? Om du vill ansluta din fastighet till det fasta elnätet behöver du en elanslutning. Kom ihåg att ta kontakt med oss i god tid för att få el och värme till tomten vid rätt tidpunkt.

Så här skaffar du en elanslutning

Ladda ner guiden om hur du skaffar elanslutning

När byggloven är klara

1. Välj elplanerare och elentreprenör

Så fort bygglovshandlingarna är i skick lönar det sig att genast vända sig till en yrkeskunnig elplanerare som gör upp elritningar för din fastighet. Av elritningarna framgår bl.a. din kommande anslutnings huvudsäkringsstorlek.

Förutom en planerare behöver du också en elentreprenör som är godkänd av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Entreprenören ansvarar för elarbetena och installationen samt ser till att din fastighet elektrifieras tryggt och korrekt. För att hitta elentreprenörer som rekommenderas av Tukes kan du till exempel gå in på www.loydasahkomies.fi

Cirka 3–4 mån före anslutandet

2. Beställ elanslutning från Kervo Energi

Det lönar sig att ta kontakt med oss i god tid, eftersom elanslutningsprocessen kan ta tid; i tätorter ända upp till två månader, om den nya anslutningen kräver att vi bygger nytt nät eller förstärker det befintliga. I specialområden så som skärgården kan det ta flera månader att bygga en anslutning.

När anslutningen beställs är det viktigt att ange objektets adress och fastighetsregisternummer samt lämna in en situationsplan eller en karta över läget. Med den informationen kan den nya anslutningens geografiska läge bestämmas med tillräcklig säkerhet.

BESTÄLL NY ELANSLUTNING > 

Cirka 2 mån före anslutandet

3. Underteckna elanslutningsavtalet

När beställningen kommer till Kervo Energi via den elektroniska beställningskanalen granskas uppgifterna av en anslutningsplanerare, som gör upp ett elanslutningsavtal för kunden. Anslutningsavtalet är ett avtal mellan nätbolaget och fastighetsägaren, där parterna avtalar om anslutning av fastigheten till nätbolagets eldistributionsnät.

Underteckna anslutningsavtalet inom 14 dagar efter att du tagit emot avtalet från oss.

Cirka 1–2 mån före anslutandet

4. Teckna elförsäljningsavtal

Du kan teckna elförsäljningsavtal redan efter att du undertecknat elanslutningsavtalet. Teckna elförsäljningsavtal senast tre veckor innan elen ska kopplas in. Enklast tecknar du elavtal på adressen: www.keravanenergia.fi/sv/el/elavtal

TECKNA ELAVTAL

Cirka 1–2 mån före anslutandet

5. Vi utför de nätarbeten som behövs för anslutningen

Vi bygger anslutningsledningen från elnätet fram till den anslutningspunkt som anges i anslutningsavtalet. Byggnads- och planeringsarbetet tar cirka 1–2 månader. Ledningen från anslutningspunkten vidare till fastigheten byggs av den elentreprenör du anlitar. Din elentreprenör skaffar också anslutningsledningen och mätarcentralen för din räkning, samt ser till att installationerna är trygga.

Cirka 3 veckor före anslutandet

6. Entreprenören beställer inkoppling

Entreprenören måste lämna in en blankett för allmänna uppgifter, där anslutningskabelns läge, längd och typ framgår, samt en situationsplan. Nätbolaget kan vid behov också begära ett protokoll över ibruktagningsbesiktningen från entreprenören.

BLANKETT FÖR ALLMÄNNA UPPGIFTER, FÖR ENTREPRENÖRER (endast på finska) >

Kom ihåg att teckna elavtal

Via den nya elanslutningen ansluter sig kunden till elnätet. Dessutom behövs ett elavtal om köp av el.

TECKNA ELAVTAL >

Vad kostar en elanslutning?

Priserna på elanslutningar finns i våra prislistor – separat för Kervo och Sibbo. Faktorer som inverkar på anslutningens pris är byggplatsens läge, avståndet till närmaste nätstation samt anslutningens huvudsäkringsstorlek eller den anslutningseffekt som behövs. Läs också anslutningsvillkoren. 

Frågor? Ta kontakt!

Tel: (09) 5849 5528 

E-post: liittymat@keravanenergia.fi 

Elanslutning till tomten

Omsorgsfull planering är viktigt när man bygger hus, för att projektet ska löpa smidigt. Anskaffningen av en elanslutning är ett av de viktigaste arbetsmomenten, så att el finns att tillgå just då som det behövs. Det lönar sig att ta kontakt med oss i god tid, eftersom elanslutningsprocessen kan ta tid; i tätorter ända upp till två månader, om den nya anslutningen kräver att vi bygger nytt nät eller förstärker det befintliga. I specialområden så som i skärgården kan det ta flera månader att bygga en anslutning. För att tidsschemat inte ska medföra överraskningar rekommenderar vi att man kontaktar vårt anslutningsteam så fort situationsplanen är klar. 

Sähköverkon työmaa

Stäng
Search