Skip to content

Om Kervo Energi

På den här sidan hittar du information om Kervo Energi-bolagen, som består av Kervo Energi Ab, Sibbo Energi Ab och Kervo Värmekraft Ab.

Energi som från en liten by

Vi är ett modernt energibolag vars historia går tillbaka till 1906. Vår styrka är ett mångsidigt produktsortiment och en utmärkt kundtjänst. Som en energipartner med full service utreder vi våra kunders individuella behov och erbjuder den lösning som verkligen passar kunden bäst. Vi överför el i Kervo och Sibbo, men säljer våra produkter och tjänster till hela landet.

Organisation

Koncernstrukturen

keravan energia ja sipoon energia ikoni

Kervo Energi Ab, moderbolag

  • Kervo stad 96,5 % 
  • Sibbo kommun 3,5 % 

Sibbo Energi Ab, dotterbolag

  • Kervo Energi 100 %

Kervo Värmekraft Ab, dotterbolag

  • Kervo Energi 100 %

Moderbolaget Kervo Energi Ab är via sina kommunala ägare (Kervo stad 96,5 % och Sibbo kommun 3,5 %) ett kundägt bolag. 

Verksamhetsidé

ympäristöystävällisyyden ikoni

Klimatneutral energiproduktion senast 2030 

Euromerkin ikoni

Förmånliga elöverföringspriser i stället för vinstutdelning

Kättely ikoni

Vi skapar välfärd i Kervo och Sibbo

Vi skapar välfärd i vårt område

  • genom att övergå till utsläppsfri energiproduktion. Vi har redan minskat våra CO2-utsläpp med 88 % bl.a. genom att avstå från fossila bränslen.
  • genom att hålla förmånliga elöverföringspriser i stället för att skapa vinst, för att det ska vara så förmånligt som möjligt och leva och bedriva företagsverksamhet i Kervo och Sibbo.
  • genom att sponsra lokala föreningar, för att så många invånare som möjligt ska ha möjlighet att utöva en hobby.

Läs mera om ansvar

Nyckeltal

Intressebolag

Kervo Energi är med i följande bolag:

Energiproduktion

Vi har investerat i ett mångsidigt energisortiment. Vi är med i både vind-, vatten-, sol- och kärnkraftsproduktion. Våra kraftverksandelar har vi köpt centraliserat via Finska Kraft Ab(Suomen Voima Oy), som verkar enligt den s.k. Mankala-principen och äger kraftverksandelar och köper in utsläppssnål och förnybar energi till sina delägare till självkostnadspris. Bolagets mål är att göra dina delägare mer självförsörjande på energi och vara en betydande aktör på den nordiska energimarknaden.

www.suomenvoima.fi
www.pohjolanvoima.fi
www.tvo.fi
www.voimaosakeyhtio.fi
www.fennovoima.fi
www.kanteleenvoima.fi
www.puhuri.fi
www.nordfuel.fi
www.uvr.fi 

Övrigt samarbete

Vi är med som delägare i följande samarbetsföretag:

Tripower Oy är ett samarbetsföretag som ägs av Mäntsälän Sähkö, Kervo Energi, Borgå Energi och Nurmijärven Sähkö och som närmast inriktar sig på datasystemprojekt.

www.tripower.fi 

Woodtracker Oy är ett finskt företag som är verksamt på den internationella bioenergimarknaden och som anskaffar och levererar förnybar, hållbart producerad bioenergi till sina delägare.

www.woodtracker.eu 

Suomen Energiavarat Oy är ett finskt aktiebolag vars uppgift är att som ägare utveckla Vapo Oy:s verksamhet och säkerställa tillgången till inhemska energiresurser.

www.sev.fi 

Fincopower Oy konkurrensutsätter anskaffningen av nätbyggnadsmaterial för sina ägares räkning.

www.fincopower.fi 

Stäng
Search