Skip to content

Kervo Energi -bolagen

Kervo Energi Ab och Sibbo Energi Ab bildar tillsammans med Kervo Värmekraft Ab Kervo Energi-bolagen.

Via sina ägarkommuner (Kervo stad 96,5 % och Sibbo kommun 3,5 %) är moderbolaget Kervo Energi Ab ett bolag som ägs av sina kunder, och vår verksamhetsidé är att genom förmånlig elleverans förbättra ekonomin och konkurrenskraften för ägarkunderna (privatkunder, företagskunder och offentliga sammanslutningar) i vårt distributionsområde.

I vårt sortiment betonar vi förnybar och CO2-fri energi; inom vår egen produktion använder vi huvudsakligen inhemskt förnybart trädbränsle. Vi slutade använda stenkol inom energiproduktionen redan 2001 och under 2021 upphör vi med användningen av torv. Vi är med i flera vind- och kärnkraftsprojekt. Vårt eget solkraftverk i Kervo producerar helt utsläppsfri el.

Vi är ett modernt energibolag vars historia går tillbaka till 1906. Vår styrka är ett mångsidigt produktsortiment och en utmärkt kundtjänst. Som en energipartner med full service utreder vi våra kunders individuella behov och erbjuder den lösning som verkligen passar kunden bäst.

Våra el- och fjärrvärmenät är belägna i Kervo och Sibbo och vi säljer el över hela landet. Vi producerar el och fjärrvärme i biokraftverket i Kervo och i våra mindre anläggningar.

Organisation

Kervo Energi Ab

Det högsta beslutsorganet är bolagsstämman, där ägarna Kervo stad och Sibbo kommun är representerade. Bolaget har ett förvaltningsråd med 15 ordinarie medlemmar (+ personliga ersättare) samt en styrelse med nio ordinarie medlemmar (+ personliga ersättare), varav en är representant för personalen.

Sibbo Energi Ab

Det högsta beslutsorganet är bolagsstämman, där ägarna Kervo stad och Sibbo kommun är representerade. Bolaget har en styrelse som består av moderbolagets styrelsemedlemmar.

Kervo Energi-bolagens ledningsgrupp

Verkställande direktör Jussi Lehto
Direktör för nätverksamheten Osmo Auvinen
Direktör for produktionsverksamheten Heikki Hapuli
Ekonomidirektör
Lars Horn

Direktör för teknologi Sami Kotimäki
Direktör för digitala tjänster Arttu Laine
Ekonomichef Hannu-Pekka Nummela
Försäljningschef Tari Solla 

Styrelsens medlemmar

Eero Lehti (ordförande)
Anne Karjalainen (vice ordförande)
Johanna Holmström
Lauri Kallamaa
Tuula Komokallio
Heikki Halonen (personliga ersättare)
Ilkka Lavas
Kaj Lindqvist
Lauri Saloriutta 

Förvaltningsrådet

Veikko T. Valkonen (ordförande), Leena Riikonen (vice ordförande), Annikki Halme, Mari Hartikainen, Ossi Honkasalo, Ismo Jalonen, Anne Karhusaari, Simo Lehvonen, Anneli Luusalo, Tom Martin, Samuli Myllyharju, Bo Ranta, Mikko Raunio, Jorma Surakka ja Eija Väinämö (personliga ersättare). 

Intressebolag

Kervo Energi är med i följande bolag:

Energiproduktion

Vi har investerat i ett mångsidigt energisortiment. Vi är med i både vind-, vatten-, sol- och kärnkraftsproduktion. Våra kraftverksandelar har vi köpt centraliserat via Finska Kraft Ab(Suomen Voima Oy), som verkar enligt den s.k. Mankala-principen och äger kraftverksandelar och köper in utsläppssnål och förnybar energi till sina delägare till självkostnadspris. Bolagets mål är att göra dina delägare mer självförsörjande på energi och vara en betydande aktör på den nordiska energimarknaden.

www.suomenvoima.fi
www.pohjolanvoima.fi
www.tvo.fi
www.voimaosakeyhtio.fi
www.fennovoima.fi
www.kanteleenvoima.fi
www.puhuri.fi
www.nordfuel.fi
www.uvr.fi 

Övrigt samarbete

Vi är med som delägare i följande samarbetsföretag:

Tripower Oy är ett samarbetsföretag som ägs av Mäntsälän Sähkö, Kervo Energi, Borgå Energi och Nurmijärven Sähkö och som närmast inriktar sig på datasystemprojekt.

www.tripower.fi 

Woodtracker Oy är ett finskt företag som är verksamt på den internationella bioenergimarknaden och som anskaffar och levererar förnybar, hållbart producerad bioenergi till sina delägare.

www.woodtracker.eu 

Suomen Energiavarat Oy är ett finskt aktiebolag vars uppgift är att som ägare utveckla Vapo Oy:s verksamhet och säkerställa tillgången till inhemska energiresurser.

www.sev.fi 

Fincopower Oy konkurrensutsätter anskaffningen av nätbyggnadsmaterial för sina ägares räkning.

www.fincopower.fi 

Stäng
Search