Skip to content

Tillgänglighetsutlåtande för Kervo Energi-bolagen

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsterna www.keravanenergia.fi samt www.sipoonenergia.fi och har upprättats / uppdaterats 01.01.2021. Kervo Energi-bolagens e-tjänster omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga. Energibolagens digitala tjänster ska uppfylla kraven på AA-nivå enligt WCAG-kriterierna.

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven på AA-nivå enligt WCAG-kriterierna. Bedömningen av tillgängligheten baserar sig på webbplatsens administratörs egen testning och bedömning.

Icke-tillgängligt innehåll

1. Omfattas inte av lagstiftningen

Innehåll som publicerats i tjänsten av användarna eller andra utomstående aktörer och som inte produceras, finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören själv.

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Meddela oss om saken med vår öppna responsblankett så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss som är administratör för webbplatsen. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland – länken öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur du kan göra en anmälan och hur den behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel: 0295 016 000

Stäng
Search