Skip to content

Hur gå till väga vid en störning i elnätet

Gör så här om ett strömavbrott uppstår:

Kolla på vår avbrottskarta (keskeytykset.keoy.fi) om det är fråga om en mer omfattande störning. Om störningen har märkts ut på kartan är det fråga om ett fel i mellanspänningsnätet. Fel som märkts ut på kartan har vi redan kännedom om, så därför kan du i lugn och ro invänta att strömmen kommer tillbaka. På avbrottskartan uppdaterar vi hur långt vi har hunnit med att reparera felet. 

se avbrottskarta

Om du vet den exakta platsen för felet (t.ex. om ett träd har fallit över ledningen) får du gärna ringa vårt felanmälningsnummer 020 690 590 och berätta vad du vet – då får vi felet reparerat snabbare. Du kan också göra felanmälan på nätet via kerava.aidonone.com.

Gå till kerava.aidonone.com

Om ditt hus är det enda som är utan ström, kan felet t.ex. finnas i din fastighets huvudsäkringar. Gör så här: 

  • kontrollera om huvudsäkringarna är hela. Om en huvudsäkring har gått ska du ringa vårt felanmälningsnummer 020 690 590 för närmare anvisningar om hur du ska gå till väga. 
  • kontrollera om de övriga säkringarna är hela och byt dem vid behov. 

Byta huvudsäkringar

Om fastigheten är helt eller delvis utan ström kan orsaken vara att en eller flera av säkringarna som skyddar fastighetsnätet har gått. Det är fråga om huvud- och gruppsäkringar, som finns i fastighetens elcentral. Fastighetsägaren ansvarar för de här säkringarna och för byte av dem på följande villkor: 

Huvudsäkringar som är belägna i huvudcentralen inne i fastigheten kan bytas av kunden själv, bara elsäkerhetsanvisningarna följs. Kom ihåg att bryta strömmen via huvudströmbrytaren genom att ställa brytaren i 0-läge innan du byter säkring. Ring vårt felanmälningsnummer 020 690 590 för närmare anvisningar om hur du byter huvudsäkring själv. 

Om huvudsäkringarna finns i en låda på husets yttervägg och är anslutna till en luftledning får de bara bytas av en elmontör. Om huvudsäkringarna finns i en stolpe eller ett fördelningsskåp får de bara bytas av Kervo Energis jourhavande montör. Om du vill att en representant för vårt bolag ska komma och byta huvudsäkringarna ska du ringa vårt felanmälningsnummer 020 690 590.  För montörens besök tar vi ut en avgift enligt vår tjänsteprislista. 

Om det ofta händer att huvudsäkringen går är det sannolikt att anslutningen har för små huvudsäkringar i förhållande till belastningen eller att belastningen är ojämnt fördelad på säkringarna. Om en ny säkring går genast efter att man bytt den, är det fel i ledarna eller i någon elapparat. För att avhjälpa saken bör du ta kontakt med en elentreprenör som reder ut vilka reparationer eller ändringar som behövs. 

Om felet inte är i säkringarna ska du kontrollera fastighetens lågspänningsledningar i den mån det är möjligt och vid behov ta kontakt med en elentreprenör. 

Lamporna blinkar när en annan elapparat används

Orsaken kan vara att det blivit avbrott i lågspänningsledningens PEN-ledare (nollfel). Gör så här: 

  • ställ huvudströmbrytaren i 0-läge för att undvika fara på grund av överspänning, 
  • kontrollera fastighetens lågspänningsledningar i den mån det är möjligt och ta vid behov kontakt med en elentreprenör, 
  • ring vårt felanmälningsnummer 020 690 590 eller gör felanmälan på adressen kerava.aidonone.com. 

Om det är storm och du misstänker nollfel är det alltid bäst att kontakta nätbolagets feljour, eftersom orsaken kan vara att ett träd har fallit över ledningen så att det blivit avbrott i nolledaren. 

Stäng
Search