Skip to content

Sköt dina ärenden 24/7 på nätet

Visste du att du ser tex dina elräkningar, – elkonsumtionen och ditt elavtal behändigt på webben. Du kan själv välja när och var du loggar in till din egen kundportal.

Sköt dina ärenden på din egna sidor i vår kundportal

Kontaktuppgifter

Kervo Energi -koncernens e-postadresser har formatet förnamn.efternamn@keravanenergia.fi

Vår kundtjänst har öppet vardagar kl. 9-14.

Besöksadress: Tervahaudankatu 6, 04200 Kervo.

Kundportal 24H

Kundservice för konsumenter

Elavtal (elförsäljning), fakturering och energirådgivning

Förfrågningar gällande betalningspåminnelser, förfallna fakturor och brytningar:

Elanslutningar (elnät)

Nya elanslutningar, ändringar i elanslutningar, förfrågningar om anslutningar, anslutningsavtal, nedmontering av anslutning, byggplatsel

Obs! Om du vill teckna elavtal ber vi dig kontakta kundtjänsten på nummer (09) 5849 5526 eller teckna avtal här.

Värmetjänsten

Fjärrvärme- och naturgasavtal samt granskning av kundens utrustning

Företagskundservice

Företag elförsäljning, fakturering och energirådgivning, solpaneler, laddning av elbilar:

Företag värmeförsäljning:

Feljour 24H

Fel i elnätet i Kervo och Sibbo:

  • p. 020 690 590

    Numret är kostnadsfritt. Telefonoperatören debiterar normal mobiltelefon- eller lokalnätsavgift för samtalet.

Fel i fjärrvärme- och naturgasnätet:

Anmälan om fel i gatubelysningen

Kervo Energi och Sibbo Energi ansvarar inte för gatubelysningen i Kervo eller Sibbo. I ärenden som rör gatubelysningen ska man vända sig till Kervo stad eller Sibbo kommun.

Kabelvisning

Visning av el-, fjärrvärme- och naturgasledningar: www.kaivulupa.fi

t. 0800 133 544 vardagar kl 7-17

Hjälp med trädfällning

Uudenmaan Verkonrakennus Oy, t. 040 668 1800

Uppgifter om företaget

Kervo Energi -bolagen

Postadress: PB 37, 04201 Kervo
Besöksadress: Tervahaudankatu 6, 04200 Kervo

Telefon: (09) 5849 550 (mån-fre kl. 8-15)
På helgafton betjänar vi till klockan 14.

E-post: info@keravanenergia.fi

Våra e-postadresser har formatet förnamn.efternamn@keoy.fi

Kervo biokraftverk

Myllykorventie 20, Kervo
Kontrollrummet, t. (09) 242 0719

Kervo Energi Ab

FO-nummer: 0891026-0
Nätfakturaadress: EDI-kod 003708910260, förmedlarkod 003714377140 (Ropo Capital)

Bankförbindelser:

IBAN: FI1351320520059122
BIC: OKOYFIHH

Sibbo Energi Ab

FO-nummer: 1030712-9
Nätfakturaadress: EDI-kod 003710307129, förmedlarkod 003714377140 (Ropo Capital)

Bankförbindelser:

IBAN: FI4751320520059189
BIC: OKOYFIHH

Kervo Värmekraft Ab

FO-nummer: 2044050-5
Nätfakturaadress: EDI-kod 003720440505, förmedlarkod 003714377140 (Ropo Capital)

Bankförbindelser:

IBAN: FI46 5092 0920 3030 52
BIC: OKOYFIHH

Stäng
Search