Skip to content

Sköt dina ärenden
dygnet runt på nätet

På dina egna sidor ser du behändigt bl.a. dina elräkningar, din energiförbrukning och ditt elavtal. Du kan själv välja när och var du loggar in till din kundportal.

LOGGA IN TILL DIN EGNA SIDOR

Kontaktuppgifter

Kervo Energi-koncernens e-postadresser har formatet förnamn.efternamn@keravanenergia.fi

Vår kundtjänst har öppet mån.–tors. kl. 9–14.

Besöksadress: Tervahaudankatu 6, 04200 Kervo.

Kundportal 24H

Kundservice för konsumenter

Elavtal (elförsäljning), fakturering och energirådgivning

Frågor om betalningspåminnelser, förfallna fakturor och frånkoppling:

Elanslutningar (elnät)

Nya elanslutningar, ändringar i elanslutningar, frågor om anslutningar, anslutningsavtal, nedmontering av anslutning, byggplatsel

Obs! Om du vill teckna elavtal ber vi dig kontakta kundtjänsten på nummer (09) 5849 5526 eller teckna avtal här.

Värmetjänsten

Fjärrvärme- och naturgasavtal samt granskning av kundens utrustning

Företagskundservice

Företag elförsäljning, fakturering och energirådgivning, solpaneler, laddning av elbilar:

Företag värmeförsäljning:

Feljour 24H

Fel i elnätet i Kervo och Sibbo:

  • tfn 020 690 590

    Numret är kostnadsfritt. Telefonoperatören debiterar normal mobiltelefon- eller lokalnätsavgift för samtalet.

Fel i fjärrvärme- och naturgasnätet:

Anmälan om fel i gatubelysningen

Kervo Energi och Sibbo Energi ansvarar inte för gatubelysningen i Kervo eller Sibbo. I ärenden som rör gatubelysningen ska man vända sig till Kervo stad eller Sibbo kommun.

Kabelvisning

Visning av el-, fjärrvärme- och naturgasledningar: www.kaivulupa.fi

tfn 0800 133 544 vardagar kl. 7–17

Hjälp med trädfällning

Uudenmaan Verkonrakennus Oy, tfn 040 668 1800

Uppgifter om företaget

Kervo Energi -bolagen

Postadress: PB 37, 04201 Kervo
Besöksadress: Tervahaudankatu 6, 04200 Kervo

Telefon: (09) 5849 550 (mån.–fre. kl. 9–14)
E-post: info@keravanenergia.fi

Våra e-postadresser har formatet förnamn.efternamn@keoy.fi

Kervo biokraftverk

Myllykorventie 20, Kervo
Kontrollrummet, tfn (09) 242 0719

Kervo Energi Ab

FO-nummer: 0891026-0
Nätfakturaadress: EDI-kod 003708910260, förmedlarkod 003714377140 (Ropo Capital)

Bankförbindelser:

IBAN: FI1351320520059122
BIC: OKOYFIHH

Sibbo Energi Ab

FO-nummer: 1030712-9
Nätfakturaadress: EDI-kod 003710307129, förmedlarkod 003714377140 (Ropo Capital)

Bankförbindelser:

IBAN: FI4751320520059189
BIC: OKOYFIHH

Kervo Värmekraft Ab

FO-nummer: 2044050-5
Nätfakturaadress: EDI-kod 003720440505, förmedlarkod 003714377140 (Ropo Capital)

Bankförbindelser:

IBAN: FI46 5092 0920 3030 52
BIC: OKOYFIHH

Stäng
Search