Skip to content

Ansök om betalningstid för elräkningen

Den rådande energikrisen har fått elpriset att stiga kraftigt. Det här innebär utmaningar i synnerhet för dem som bor i småhus med elvärme, eftersom särskilt vinterns elräkningar kan bli höga.

På grund av den exceptionella situationen erbjuder vi våra konsumentkunder möjlighet att dela upp elräkningarna i mindre rater. Du kan ansöka om betalningsprogram för räkningen, så att en enskild räkning delas upp i lika stora månadsrater. Raterna kan vara högst sex, så att hela räkningen är betald efter ett halvt år. Du kan använda räknaren här invid för att se vilka betalningsprogram som kan komma i fråga för din räkning.

Observera att det samtidigt med betalningsprogrammet uppkommer nya elräkningar på normalt sätt, och dem ska du kunna betala.

Ta kontakt INNAN elräkningen förfaller. Elräkningar som redan har förfallit kan inte tas med i betalningsprogrammet.

Märk! Du kan endast ansöka om förlängning av elräkningar som gäller november–april. 

Om du har betalningssvårigheter ska du meddela oss om din situation så fort som möjligt. Vid betalningssvårigheter ska du ta kontakt med oss genom att skicka e-post till luotonvalvonta@keravanenergia.fi.

Ansökan om betalningsprogram för räkning

Du kan ansöka om betalningsprogram med blanketten nedan.

Stäng
Search