Skip to content
astetta alemmas valkoinen logo

Info om elbrist

Låt oss bekämpa elbristen tillsammans! Elbrist kan undvikas om vi alla använder energi smartare.

Elbrist – vad är det egentligen?

Oftast täcker energiproduktionen efterfrågan och elsystemet är i balans. Men under kalla, vindstilla dagar kan det uppstå elunderskott (elbrist). Då måste vi importera mera el än normalt från våra grannländer. Om det vill sig så illa, att de just då inte kan exportera energi till oss, skulle det uppstå elbrist: d.v.s. att elen måste stängas av.

I vinter kan Finland hotas av elbrist. Även om energiförbrukningen i Finland har minskat 7 %, använder vi ännu en massa el – och vi behöver använda än mindre! Energiimporten från Ryssland har upphört och vattennivån i de svenska och norska magasinen är lägre än normalt, två faktorer som inverkar på vår energitillgång.

Kan det bli elbrist i Finland?

Stamnätsbolaget Fingrid följer med situationen hela tiden och de kollar ständigt på tre viktiga kriterier:

  • Fungerar den inhemska energiproduktionen tillförlitligt?
  • Kan el importeras till Finland från Sverige?
  • Är vädret milt och blåsigt?

Så länge alla tre kriterier uppfylls, kommer det att finnas tillräckligt med el i Finland – särskilt om vi alla deltar i energisparandet. Om ett av de tre kriterierna kammar noll, ökar risken för elbrist och vi måste spara ännu mer energi. Om två av kriterierna tryter, är elbristen ett reellt hot. Då måste rejäla åtgärder tas: endast nödvändig el får förbrukas och endast under vissa tider. Om energiförbrukningen inte kan minskas tillräckligt, hamnar vi ut för roterande strömavbrott, så att inte hela Finland mörknar okontrollerat.

SE FRÅGOR OCH SVAR OM ELBRIST I FINLAND

Har elförbrukningen gått ner?

Oro i energibranschen och vilt stigande elpriser har fått elanvändarna att minska sin förbrukning. I september 2022 minskade elförbrukningen i Finland med 7 % jämfört med för ett år sedan (med en oförändrad temperatur). Detta är ett bevis på att vi tillsammans kan spara stora mängder energi.

Energispartalko – även du kan hjälpa till!

Att minska energiförbrukningen är inte bara privathushållens ansvar, utan även företag och organisationer deltar. Kervo stad har också minskat sin elförbrukning (artikeln på finska). Våra gemensamma energisparåtgärder har betydelse, eftersom en 10 % minskning av Finlands elförbrukning motsvarar energiproduktionen i Olkiluoto 3. Roterande strömavbrott är en sista utväg för att bekämpa elbrist och det finns ingen anledning att ta till dem, bara vi kan styra vår energiförbrukning mer flexibelt.

Snäppet svalare

Flera olika myndigheter har tillsammans dragit i gång en Snäppet svalare-kampanj, som uppmanar alla att fundera över sina energiförbrukningsvanor och hur man enkelt kan spara energi.

Snäppet svalare

arc

Enkla energispartips

Små förändringar i elanvändningen i vardagen har stor inverkan, bara tillräckligt många deltar.

  • Det mest effektiva energispartipset handlar om uppvärmning: att sänka rumstemperaturen med bara en grad ger en energibesparing på fem procent!
  • Golvvärmen i badrummet kan också vara en riktig energitjuv.
  • När du tvättar kläder, bör du bara tvätta full maskin, eftersom tvättmaskinen värmer vattnet den använder med el.
  • Var också uppmärksam i duschen: kör hellre snabbdusch och stäng av vattnet medan du tvålar och schamponerar håret.

LÄS FLER ENERGISPARTIPS

Tänk på NÄR du använder el

Lika viktigt som att minska elförbrukningen är att tajma den rätt. Blir det elbrist, är det avgörande att minska förbrukningens tillfälliga effekt, eftersom produktion och energiförbrukning måste vara i balans hela tiden. Blir det obalans, blir det elbrist.

Mest el förbrukas i Finland på vardagar mellan 7–9 på morgonen och 16–18 på kvällen. Då är risken för elbrist som störst, så använd gärna inte el vid dessa tidpunkter – det är lika viktigt som att över lag spara el!

Sätt dig in i din egen energiförbrukning – kolla på dina sidor när du förbrukar som mest. När du vet, NÄR du använder mest el, är det lättare att justera på din egen förbrukning.

Logga in på dina sidor

Omakotitalon yhden vuorokauden sähkönkulutus

Bilden utgör en förbrukningskurva för ett egnahemshus. I vår kundportal kan du se din egen förbrukning även på timbasis. Med hjälp av tjänsten är det lätt att förstå sina egna konsumtionstoppar och fundera på om det går att jämna ut dem.

Vad ska jag göra om det ändå blir elbrist?

Om elförbrukningen inte kan minskas av elanvändarna kan vi hamna i en situation där förbrukningen måste minskas med kontrollerade regionala strömavbrott. I praktiken innebär det i Kervo och Sibbo att nätbolaget Fingrid informerar Keravan Energia med vilken effekt elförbrukningen tillfälligt måste minskas i vårt område.

Planer för roterande strömavbrott

Vi har förberett en plan för en möjlig elbristsituation, enligt vilken vi stänger av elen ett område i taget. I varje område skulle strömavbrottet bara pågå under en kort tid – ca två timmar som mest. De roterande strömavbrotten fortsätter tills Fingrid meddelar att elbristen har upphört, det vill säga att förbrukning och produktion åter är i balans. Objekt som är kritiska för samhällets funktion, till exempel sjukhus, omfattas inte av roterande strömavbrott.

Information om strömavbrott kommer i förväg

Fingrid informerar i förväg rikstäckande om risken för elbrist har ökat, om det inte är en oförutsedd elbrist orsakad av ett enhetsfel. Vi informerar även våra kunder via sms, om det verkar bli roterande strömavbrott.

Vi skickar också ut information per nyhetsbrev (på finska). Kolla att dina kontaktuppgifter är rätta i kundportalen.

Förbered dig på strömavbrott

Oavsett om du hotas av strömbrist eller inte, är det en bra idé i varje hem att förbereda sig för att klara av minst 72 timmar utan el eller vatten. Hushållsförnödenheter bör finnas i varje hem, d.v.s. behållare för vattenskålar, konserver, en batteridriven radio och ficklampa samt kontanter.

Läs mer

Stäng
Search