Skip to content

Prislistor och avtalsvillkor

Vi tillämpar de riksomfattande avtalsvillkor som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf. Vid ingåendet av avtal kan vi kontrollera kundens kreditupplysningar eller tidigare betalningshistorik. Om betalningshistoriken inte är i sin ordning begär vi säkerhet för att trygga elräkningsfordringarna.

Liitetiedoston ikoni

Elförsäljningsvillkor EFV2014

Elförsäljningsvillkoren gäller elförsäljningsavtal (försäljningsavtal) mellan elförsäljaren och kunden.

Liitetiedoston ikoni

Elleveransvillkor ELV2019

Elleveransvillkoren gäller en samling tjänster som omfattar både minutförsäljning av el (elenergi) och eldistribution (elnätstjänst).

Liitetiedoston ikoni

Anslutningsvillkor AV2019

Om du äger en elanslutning inom Kervo Energi-bolagens elnätsområde gäller anslutningsvillkoren ditt anslutningsavtal.

Liitetiedoston ikoni

Nättjänstvillkor NTV2019

Med elnätstjänst (nättjänst) avses den verksamhet som det lokala elbolaget utför för att möjliggöra eldistribution i elnätet. Villkoren tillämpas på nättjänstavtal.

Stäng
Search