Skip to content

Tjänsteprislista

från 1.4.2024

Priser inkl. moms 24 % om inget annat anges.

 

Till- och frånkopplingar i anslutning till indrivning av räkningar utförs vardagar kl. 9–15. Elförsäljningskunder utanför vårt eget nät debiteras på till- och frånkopplingsavgifter enligt det lokala distributionsnätsbolagets prislista. 

Fakturering och indrivning

Pris €

Fakturakopia 5,00 €
Av kunden begärd utredning om t.ex. faktureringen  80,00 €/h (min. 1h)
Betalningspåminnelse, konsumenter (utan moms)  5,00 €
Betalningspåminnelse, företag (utan moms)  10,00 €
Ett varsel om avbrytande av leveransen (utan moms)
5,00 €
Ingående av betalningsavtal  5,00 €

Till- och frånkoppling i anslutning till indrivning av räkningar

Frånkopplingsavgift 50,00 €*
Frånkopplingsavgift 62,00 €**
Tillkopplingsavgift 50,00 €
Indrivningsbesök utan frånkoppling 80,00 €

*Frånkopplingsavgiften är mervärdesskattefri åt kunden, då förbrukningsplatsens el frånkopplas pga. betalningsförsummelser.
**Ifall frånkoppling sker på kundens egen begäran, är det fråga om utförande av mervärdesskattepliktig tjänst åt kunden. Då elförsäljaren begär frånkoppling av nätinnehavaren, är det fråga om nätinnehavarens utförande av tjänst åt elförsäljaren, och därför debiteras mervärdesskatt av försäljaren.

Tillkoppling av el när kunden flyttar

Tillkoppling beställd senast föregående vardag före kl. 15 0,00 €
Tillkoppling samma dag, beställd en vardag kl. 9–15 50,00 €
Tillkoppling samma dag, beställd annan tid än ovan 200,00 €

Tillkopplingsavgift vid ändringsarbeten

I skärgården debiterar vi dubbla tillkopplingsavgifter. 
I tillkopplingsavgiften ingår koppling och eventuell spikning av kabel samt nödvändiga kabelklämmor. 

Kabel högst
AXMK 4×35 300,00 €/st
AXMK 4×120 400,00 €/st
AXMK 4×185 500,00 €/st
Onödigt montörsbesök
Avgiften debiteras om montören inte kommer åt att utföra sitt arbete vid överenskommen tidpunkt av skäl som beror på kunden.
250,00 €/st

Avgift för tillkoppling av byggplatscentral

max 100 A 500,00 €/st
max 200 A 800,00 €/st
max 400 A 1200,00 €/st
Större prissätts individuellt från fall till fall.
Arbete vardagar kl. 7.00 – 15.30 70,00 €/h
Arbete under jourtid 140,00 €/h
Byte av huvudsäkring vardagar kl. 7.00 – 15.30 150,00 €
Byte av huvudsäkring under jourtid 220,00 €
Kvittering av jordfelsbrytare vardagar kl. 7.00 – 15.30 150,00 €
Kvittering av jordfelsbrytare under jourtid 220,00 €
Kabelvisning (nödvisning) 55,00 €/h
Kabelvisning (beställning minst 3 dagar i förväg) 0,00 €

Minimidebitering för arbetet är 1h. I skärgården debiterar vi dubbel avgift för byte av huvudsäkring och kvittering av jordfelsbrytare. 

Elmätning

Kontroll av mätare på kundens begäran 300,00 €
Byte av överföringsprodukt 0,00 €
Byte av mätningssätt 110,00 €
Seriemätningsavgift för specifikation av elskatt 50,00 €/faktura
Avgift för upprätthållande av anslutningen, Kervo
4,70 €/mån
Avgift för upprätthållande av anslutningen, Sibbo 12,50 €/mån
Upprätthållande av 20 kV anslutningen 300,00 €/mån
Stäng
Search