Skip to content

Tillsvidareavtal

från 3.1.2022

Priserna gäller objekt med en huvudsäkring på max 63 A. Priser inkl. moms 24 %. 


Kvartalsel

Kvartalsel har fast elpris i tremånadersperioder. Priset justeras fyra gånger per år: 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10 enligt marknadspriset på el. De nya priserna meddelas en månad innan följande prisperiod börjar. Elavtalet är för kunder, vars årsförbrukning underskrider 50 MWh. 

Produkten finns inte till försäljning för tillfället.

Giltighetstid

1.7.-30.9.2022

1.4.-30.6.2022

1.1.-31.3.2022

1.10.-31.12.2021

Grundavgift €/mån

3,00

3,00

3,00

3,00

Energiavgift: 
Normalel 

11,90 c/kWh

9,94 c/kWh

10,76 c/kWh

7,68 c/kWh

Energiavgift: 
Tidsel 

Dag: 12,40 c/kWh

Natt: 10,80 c/kWh

Dag: 10,56 c/kWh

Natt: 9,27 c/kWh

Dag: 11,44 c/kWh

Natt: 10,38 c/kWh

Dag: 8,16 c/kWh

Natt: 6,97 c/kWh

Energiavgift: 
Säsongsel 

Vintervardag: 12,60 snt/kWh

Övrig tid: 11,20 snt/kWh

 

Vintervardag: 11,06 snt/kWh

Övrig tid: 9,49 snt/kWh

Vintervardag: 12,97 snt/kWh

Övrig tid: 10,31 snt/kWh

Vintervardag: 9,35 snt/kWh

Övrig tid: 6,98 snt/kWh

Tillägg för bio- och vindkraftsel: 

0,30 c/kWh

0,30 c/kWh

0,25 c/kWh

0,10 c/kWh

Smartel

Grundavgift t.o.m. 30.6.2022 3,40 €/mån Grundavgift fr.o.m. 1.7.2022 3,00 €/mån
Marginal t.o.m. 30.6.2022 0,19 c/kWh Marginal fr.o.m. 1.7.2022 0,29 c/kWh
Tillägg för bio- och vindkraftsel t.o.m. 30.6.2022 0,10 c/kWh Tillägg för bio- och vindkraftsel fr.o.m. 1.7.2022 0,30 c/kWh
Priset på Smartel bestäms enligt den nordiska elbörsen. 
Stäng
Search