Skip to content

Tillsvidareavtal

Elpriserna gäller hushåll med en huvudsäkring på max 63 A.  

Märk! 1.12–30.4 är momsen på el tillfälligt sänkt till 10 %.


Kvartalsel

Elpriset för Kvartalsel-avtalet bildas enligt marknadspriset på derivatmarknaden för el. Märk att elpriset gäller för tre (3) månader i taget och ändras fyra (4) gånger per år. Tidsperioderna är januari–mars, april–juni, juli–september, oktober–december. Det nya elpriset meddelas alltid en (1) månad i förväg. Elpriset meddelas sista dagen i november året innan januari–mars-perioden; sista dagen i februari innan april–juni-perioden; sista dagen i maj innan juli–september-perioden, och sista dagen i augusti innan oktober–december-perioden. I det angivna elpriset ingår elhandelskostnader och övriga kostnader, såsom profilkostnader. De nya priserna meddelas en månad innan följande prisperiod börjar.

Giltighetstid

1.1–31.3.2023
inkl. moms 10%

1.10–31.12.2022
inkl. moms 24% (moms 10 %)

1.7–30.9.2022
inkl. moms 24%

1.4–30.6.2022
inkl. moms 24%

Grundavgift €/mån.

2,66

3,00 (2,66)

3,00

3,00

Energiavgift c/kWh: 
Normalel 

44,50 

49,00 (43,47)

11,90 

9,94

Energiavgift c/kWh: 
Tidsel 

Dag:
57,58

Natt:
35,60

Dag:
55,00 (48,79)

Natt:
35,00 (31,05)

Dag:
12,40

Natt:
10,80

Dag:
10,56

Natt:
9,27

Energiavgift c/kWh: 
Säsongsel 

Vintervardag: 62,30

Övrig tid:
37,85

Vintervardag: 55,00 (48,79)

Övrig tid:
40,00 (35,48)

 

Vintervardag: 12,60

Övrig tid:
11,20  

Vintervardag: 11,06

Övrig tid:
9,49

Tillägg för bioel c/kWh: 

0,60

0,30 (0,27)

0,30

0,30

Tillägg för vindkraftsel c/kWh: 

0,80

0,30 (0,27)

0,30

0,30

Smartel

Priset på Smartel bestäms enligt den nordiska elbörsen Nord Pool.

Märk! Smartel är anvisningsavtalet i Kervo och Sibbo. 

Från 1.10.2022, moms 24 % (moms 10 %)

Grundavgift €/mån. 3,00  (2,66)
Marginal c/kWh 0,31 (0,28)
Tillägg för bio- och vindkraftsel c/kWh 0,33 (0,29)

Från 1.1.2023, moms 24 % (moms 10 %)

Produkt Marginal c/kWh Grundavgift €/mån.
Smartel 0,39 (0,35) 3,50 (3,10)
Smartel med bioenergi 1,10 (0,98) 3,50 (3,10)
Smartel med vindkraft 1,30 (1,15) 3,50 (3,10)
Stäng
Search