Skip to content

Tillsvidareavtal

från 1.10.2021

Priserna gäller objekt med en huvudsäkring på max 63 A. Priser inkl. moms 24 %. 

Smartel

Grundavgift 3,40 €/mån
Marginal 0,19 c/kWh
Tillägg för bio- och vindkraftsel 0,10 c/kWh
Priset på Smartel bestäms enligt den nordiska elbörsen. 

Kvartalsel

Kvartalsel har fast elpris i tremånadersperioder. Priset justeras fyra gånger per år: 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10 enligt marknadspriset på el. De nya priserna meddelas en månad innan följande prisperiod börjar. 

Giltighetstid

1.1.-31.3.2022

1.10.-31.12.2021

1.7.-30.9.2021

1.4.-30.6.2021

Grundavgift €/mån

3,00

3,00

3,00

3,00

Energiavgift: 
Normalel 

10,76 c/kWh

7,68 c/kWh

7,24 c/kWh

5,89 c/kWh

Energiavgift: 
Tidsel 

Dag: 11,44 c/kWh

Natt: 10,38 c/kWh

Dag: 8,16 c/kWh

Natt: 6,97 c/kWh

Dag: 7,49 c/kWh

Natt: 6,22 c/kWh

Dag: 6,17 c/kWh

Natt: 4,91 c/kWh

Energiavgift: 
Säsongsel 

Vintervardag: 12,97 snt/kWh

Övrig tid: 10,31 snt/kWh

Vintervardag: 9,35 snt/kWh

Övrig tid: 6,98 snt/kWh

Vintervardag: 7,82 c/kWh

Övrig tid: 6,39 c/kWh

Vintervardag: 6,47 c/kWh

Övrig tid: 5,08 c/kWh

Tillägg för bio- och vindkraftsel: 

0,25 c/kWh

0,10 c/kWh

0,10 c/kWh

0,10 c/kWh

Stäng
Search