Skip to content

Tillsvidareavtal

från 25.2.2021

Priserna gäller objekt med en huvudsäkring på max 63 A. Priser inkl. moms 24 %. 


Grundel Kervo

PRISER PÅ GRUNDEL I SIBBO

  Normalel  Säsongsel Tidsel Tillfällig el
Grundavgift 2,50 €/mån 3,00 €/mån 3,00 €/mån 3,00 €/mån
Energiavgift 6,55 c/kWh vintervardag 7,01 c/kWh

övrig tid 5,60 c/kWh

dag 6,50 c/kWh

natt 5,51 c/kWh

8,11 c/kWh
Tillägg för bio- och vindkraftsel 0,10 c/kWh

Prislistan gäller i Kervo Energi Ab:s distributionsområde. Inom Säsongsel gäller energiavgiften för vintervardagar 1.11 – 31.3 må–fr kl. 07.00 – 22.00. Inom Tidsel gäller energiavgiften för dagtid må–sö klo 07.00 – 22.00. 

 


Smartel

Grundavgift 3,40 €/mån
Marginal 0,19 c/kWh
Tillägg för bio- och vindkraftsel 0,10 c/kWh
Priset på Smartel bestäms enligt den nordiska elbörsen. 

Kvartalsel

Kvartalsel har fast elpris i tremånadersperioder. Priset justeras fyra gånger per år: 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10 enligt marknadspriset på el. De nya priserna meddelas en månad innan följande prisperiod börjar. 

Giltighetstid

1.7.-30.9.2021

1.4.-30.6.2021 1.1.-31.3.2021

1.10.-31.12.2020

Grundavgift €/mån

3,00

3,00

3,00

3,00

Energiavgift: 
Normalel 

7,24 c/kWh

5,89 c/kWh

6,45 c/kWh

5,95 c/kWh

Energiavgift: 
Tidsel 

Dag: 7,49 c/kWh

Natt: 6,22 c/kWh

Dag: 6,17 c/kWh

Natt: 4,91 c/kWh

Dag: 6,71 c/kWh

Natt: 5,42 c/kWh

Dag: 6,29 c/kWh

Natt: 5,06 c/kWh

Energiavgift: 
Säsongsel 

Vintervardag: 7,82 c/kWh

Övrig tid: 6,39 c/kWh

Vintervardag: 6,47 c/kWh

Övrig tid: 5,08 c/kWh

Vintervardag: 6,92 c/kWh

Övrig tid: 5,61 c/kWh

Vintervardag: 6,79 c/kWh

Övrig tid: 5,20 c/kWh

Tillägg för bio- och vindkraftsel: 

0,10 c/kWh

0,10 c/kWh

0,50 c/kWh

0,50 c/kWh

Stäng
Search