Skip to content

Tillsvidareavtal

Ett tillsvidareavtal är ett mer flexibelt alternativ än ett tidsbundet elavtal, eftersom det kan sägas upp med två veckors (14 dagars) uppsägningstid. Prisinformationen för ditt elavtal kan ändras under avtalets giltighetstid på det sätt som anges i avtalsvillkoren, det vill säga med en månads förvarning. Vårt börsavtal Smartel är också ett fortlöpande elavtal med kort uppsägningstid.

Priserna gäller för privathushåll och små företag, där storleken på huvudsäkringen är max 63 A. Dessa inkluderar till exempel lägenheter, villor, egnahemshus samt rad- eller parhus.

Teckna elavtal


Smartel

Priset på Smartel bestäms enligt den nordiska elbörsen Nord Pool. Smartel har 14 dagars uppsägningstid.

Inkl. moms 24 %. (Moms 0 %)

Produkt Marginal c/kWh Grundavgift €/mån.
Smartel 0,59 (0,48) 3,99 (3,22)
Smartel Naturkraft 0,89 (0,72) 3,99 (3,22)
Smartel CO2-fri 0,59 (0,48) 5,99 (3,22)

Kvartalsel

Elpriset för Kvartalsel-avtalet bildas enligt marknadspriset på derivatmarknaden för el. Märk att elpriset gäller för tre (3) månader i taget och ändras fyra (4) gånger per år.

Tidsperioderna är januari–mars, april–juni, juli–september, oktober–december. Det nya elpriset meddelas alltid en (1) månad i förväg.

Elpriset meddelas sista dagen i november året innan januari–mars-perioden; sista dagen i februari innan april–juni-perioden; sista dagen i maj innan juli–september-perioden, och sista dagen i augusti innan oktober–december-perioden.

För Säsongsel gäller elpriset för vintervardagar 1.11–31.3 mån.–fre. kl. 07.00–22.00. För Tidsel gäller elpriset för dagtid mån.–sön. kl. 07.00–22.00.

I det angivna elpriset ingår elhandelskostnader och övriga kostnader, såsom profilkostnader. De nya priserna meddelas en månad innan följande prisperiod börjar.

Kvartalsel har 14 dagars uppsägningstid.

Giltighetstid

1.7–30.9.2024
inkl. moms 24 % (moms 0 %)

1.4–30.6.2024
inkl. moms 24 % (moms 0 %)

1.1–31.3.2024
inkl. moms 24 % (moms 0 %)

1.10–31.12.2023
inkl. moms 24 % (moms 0 %)

Grundavgift €/mån.

3,99 (3,22)

3,99 (3,22)

3,99 (3,22)

3,00 (2,42)

Elpris c/kWh: Normalel

11,90 (9,597)

13,50 (10,89)

13,50 (10,89)

13,50 (10,89)

Elpris c/kWh: Tidsel

Dag: 13,21 (10,653)

Natt: 9,88 (7,968)

Dag: 15,90 (12,82)

Natt: 9,90 (7,98)

Dag: 15,90 (12,82)

Natt: 9,90 (7,98)

Dag: 14,85 (11,98)

Natt: 11,21 (9,04)

Elpris c/kWh: Säsongsel

Vintervardag: 11,90 (9,597)

Övrig tid: 11,90 (9,597)

Vintervardag: 13,50 (10,89)

Övrig tid: 13,50 (10,89)

Vintervardag: 13,50 (10,89)

Övrig tid: 13,50 (10,89)

Vintervardag: 13,50 (10,89)

Övrig tid: 13,50 (10,89)

Tillägg för bioel c/kWh:

1,00 (0,80)

1,00 (0,80)

1,00 (0,80)

1,00 (0,80)

Tillägg för vindkraftsel c/kWh:

1,00 (0,80)

1,00 (0,80)

1,00 (0,80)

1,00 (0,80)

 

Stäng
Search