Skip to content

Välj ett flexibelt och obundet elavtal

Om du vill ha ett elavtal, där du inte behöver binda dig för en längre tid och där priset lever enligt börsmarknaden lönar det sig att bekanta sig med vårt tillsvidareavtal.

Tillsvidareavtal

Ett elavtal, som gäller tills vidare, ger dig frihet att säga upp det när du vill med 14 dagars uppsägningstid. Vårt direkta så kallade tillsvidareavtal är Kvartalsel, vars pris justeras fyra gånger per år. Vi har också ett fortlöpande elavtal till börspris.

Välj ett tillsvidareavtal när …

  • du inte vill binda dig för en längre tid
  • du vill ha ett elavtal som kan sägas upp när du vill
  • du vill kunna påverka din egen elräkning genom att styra din förbrukning (gäller börsel)

Enkelt att säga upp

  • ett tillsvidare eller fortlöpande elavtal har endast 14 dagars uppsägningstid

 

Läs våra avtalsvillkor, innan du tecknar.

Kvartalsel

Kvartalsel prissätts enligt marknadspriset på derivatmarknaden för el.

Kvartalsel kombinerar fördelarna med ett börspris och ett fast elpris. Du har ett fast elpris för tre månader åt gången, varefter elpriset justeras upp eller ned. Märk alltså att elpriset gäller för tre (3) månader i taget och ändras fyra (4) gånger per år.

Tidsperioderna är

  • januari-mars
  • april-juni
  • juli-september
  • oktober-december

Det nya elpriset meddelas alltid en (1) månad i förväg: sista dagen i november året innan januari–mars-perioden; sista dagen i februari innan april–juni-perioden; sista dagen i maj innan juli–september-perioden, och sista dagen i augusti innan oktober–december-perioden. Elpriset ändras automatiskt när ett nytt kvartal börjar.

se prislistan för tillsvidareavtal

Smartel

Smartel är ett fortlöpande börselavtal, som följer svängningarna på elbörsen Nord Pool på timbasis.

Här är det tillgång och efterfrågan som sätter elpriset! Nackdelen med detta rörliga elpris är, att det är lite svårare om du vill kunna förutsäga dina elkostnader eftersom priset varierar varje månad. Men fördelen överväger för börselavtal har visat sig vara det mest lönsamma för dig som kund över tid – så länge du kommer ihåg att elräkningen varierar månatligen.

Se historiskt spotpris

Elens ursprung

Av den el som Kervo Energi säljer produceras 15 % i våra egna kraftverk. Utöver detta har vi andelar i andra finska kraftverk, vars produktion täcker 8 % av vår sålda el. Resterande 78 % köper vi på elbörser, som Nord Pool eller Nasdaq OMX.

Vid produktionen av den el vi sålde 2022 har det använts 19,5 % förnybara energikällor (vatten-, vind– och biokraft), 64 % fossila energikällor och 16,6 % kärnkraft.

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen uppgick till 368,07 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle uppgick till 0,62 mg/kWh.

Välj ett ansvarsfullt elbolag

Vår verksamhetsidé är att öka välbefinnandet i vår region och hålla konkurrenskraftiga priser, framom att ge utdelning och samla in vinst.

Läs mer

arc

Varför välja Kervo Energi?

Vi har tid för dig

Du får den bästa servicen hos Kervo Energi. Vi tar reda på dina behov och erbjuder en genuint lämplig lösning.

Vi ägs av våra kunder

Våra ägare är Kervo stad och Sibbo kommun. Vårt mål är att förbättra välbefinnandet i vår region genom konkurrenskraftiga priser.

Med över 110 års erfarenhet

Vi är ett modernt energiföretag vars historia sträcker sig tillbaka till 1906. Lång erfarenhet ger expertis som står till ditt förfogande.

Ett mångsidigt urval

Vi utvecklar ständigt vårt produktsortiment och erbjuder dig alltid de senaste produkterna och tjänsterna.

Stäng
Search