Skip to content

Vindkraft

Teckna elavtal med vindkraft och hjälp till att fixa en fossilfri framtid. Vår vindel är en frisk och fräsch fläkt – och produceras främst i finländska vindkraftverk.

Vår vindkraft

Vår vindkraftsel är el som till 100 % producerats med vindkraft i Finland. En del av den vindkraftsel vi säljer kommer från Finska Krafts vindkraftspark i Mäkelänkangas och den övriga vindkraften köper vi som certifikat. All vår vindkraftsel är ursprungsgaranterad.

Hur fungerar vindkraftverk?

Vindelektricitet produceras av vindens kinetiska energi, det vill säga rörelseenergi. Ett vindkraftverk fungerar enligt en enkel princip: vinden får bladen att rotera, vilket i sin tur får drivaxeln, som är fäst vid generatorn, att rotera. Generatorn producerar likströmselektricitet, som omvandlas till växelström via en växelriktare. Denna el kan sedan överföras via nätet till ditt hem. Ju starkare vinden är, desto mer elektricitet genereras från vindens rörelse.

 

Varför blåser det egentligen överhuvudtaget?

Vinden orsakas av ojämn uppvärmning av jordens yta av solen. Eftersom jordens yta består av olika typer av land och vatten, absorberar den solens värme i olika takt. Ett exempel på denna ojämna uppvärmning är den dagliga vindcykeln.

Under dagen värms luft ovanför land upp snabbare än luft över vatten. Varm luft över land expanderar och stiger, och tyngre, svalare luft rusar in för att ta dess plats och skapar vind. På natten vänds vindarna eftersom luft kyls snabbare över land än över vatten.

På samma sätt skapas de atmosfäriska vindarna som kretsar runt jorden eftersom landet nära jordens ekvator är varmare än landet nära nordpolen och sydpolen

Mäkelänkangas vindkraftspark

Fyra kraftverk med en sammanlagd kapacitet på 8 MW. Området ligger i Fredrikshamn och omfattar även ett solkraftverk, vilket gör Mäkelänkangas till ett hybridkraftverk. Vindparken togs i bruk redan 2012.

Navhöjd: 100 m
Rotorbladens diam.: 93 m

arc

Vindkraft i Finland

Vindkraft motsvarar för tillfället ca 10 % av Finlands energiproduktion. Just nu byggs vindkraft ut så massivt, att det beräknas redan 2030 motsvara en fjärdedel av Finlands energiproduktion.

Finlands största för tillfället aktiva vindpark Piiparinmäki ligger på gränsen mellan Kajana och Pyhäntä. Här finns 41 vindsnurror, som producerar ca 700 GW energi i året. Det är ca en procent av Finlands hela energiproduktion.

Vindkraftverk fakta

Mänskliga civilisationer har utnyttjat vindkraft i tusentals år. Tidiga former av väderkvarnar använde vind för att krossa spannmål eller pumpa vatten. Nu använder moderna vindkraftverk vinden för att skapa elektricitet. Dagens vindkraftverk är mycket mer komplicerade maskiner än den traditionella väderkvarnen. Ett vindkraftverk har så många som 8 000 olika komponenter.

Vindkraftverk: storlek & höjd

Vindkraftverk är stora: de har en rotordiameter mellan 80–120 meter och en tornhöjd på 90 till 100 meter. Tornen blir bara högre hela tiden, för ju högre upp de når, desto starkare och jämnare vindar kan de utnyttja. Ute till havs kan vindkraftverken vara upptill 200 meter och mer. Världens högsta vindkraftverk ligger i Thy i Danmark och är 271 m högt.

Vindkraftverk: effekt

Hur mycket el producerar ett vindkraftverk? Ett enda vindkraftverk på 1,8 MW som snurrar med normal kapacitet kommer att producera tillräckligt med el på ett år för 1 000 genomsnittliga hem, medan en vindkraftpark med 7 MV producerar el till ca 4 000 hem. Generellt snurrar en vindturbin på 30–45 % av sin fulla effekt, och vid hårdare vindar stiger det upp till 50 %. Om vindkraftverken skulle vara 100 % effektiva skulle vinden falla helt efter att ha gått igenom turbinen.

Fördelar och nackdelar med vindkraft

Fördelar

 • Vindkraft är en förnybar energikälla
 • Förbrukar inte vattenreserver
 • Är producerad i Finland

Nackdelar

 • Stora vindkraftsparker kräver stora land- eller havsområden
 • En viss nivå av oljud gör att folk ofta inte vill ha en vindkraftspark nära till hemmet
 • Väderkänslig energikälla

Skillnad mellan landbaserad och havsbaserad vindkraft

Moderna vindkraftverk kan kategoriseras efter var de är installerade och nedan tar vi upp några skillnader mellan dessa.

Landbaserad vind

 • Det är dyrare att bygga vindkraftverk på land än till havs, p.g.a. transport och otillgänglig terräng.
 • Landbaserade vindkraftverk varierar i storlek från 100 kilowatt till så stora som flera megawatt.
 • Större vindkraftverk är mer kostnadseffektiva och kan grupperas till vindkraftsparker, som levererar vindel till elnätet.

Offshorevind

 • Vindkraftverk till havs brukar vara massivare och högre än vindmöllor i land
 • Att transportera en gigantisk vindturbin och dess komponenter till lands är mycket svårare än till havs, där det finns mindre begränsningar (inga smala landsvägar, låga broar mm.)
 • Dessa turbiner kan fånga kraftfulla havsvindar och producera enorma mängder energi
 • Offshorevind representerar en stor möjlighet att tillhandahålla energi till tätbefolkade kuststäder

Frågor och svar om vindkraft

Stäng
Search