Skip to content
Normalel
Tillsvidareavtal

Kvartalsel Vind

Kvartalsel är ett bekymmersfritt val – du binder dig inte för en bestämd tid och avtalspriset justeras enligt marknadspriset fyra gånger per år; i januari, april, juli och oktober. Vindkraftsel är el som till 100 % producerats med vindkraft i Finland.
Energiavgift 7,34 c / kWh
Grundavgift 3,00 € / mån

Kervo Energis Vindkraftsel är till 100 % producerad i Finland med vindkraft. En del av vår vindkraftsel kommer från Finska Krafts vindpark i Mäkelänkangas och resten köper vi som certifikat. 

Genom att teckna ett avtal om Vindkraftsel kan du vara säker på att din el 

  • är producerad med förnybar energi 
  • inte ger upphov till utsläpp till luften, marken eller vattnet 
  • inte förbrukar vattenresurser 
  • är producerad i Finland 

Vindkraftsel passar dig som vill göra hållbara val i vardagen. 

Stäng
Search