Skip to content
Normalel
Tillsvidareavtal

Kvartalsel Vind

Kvartalsel är ett bekymmersfritt val – du binder dig inte för en bestämd tid och avtalspriset justeras enligt marknadspriset fyra gånger per år: i januari, april, juli och oktober. Vindkraftsel är el som till 100 % producerats med vindkraft i Finland.
Energiavgift 14,50 c/kWh
Grundavgift 3,00 €/mån.

Vem passar Kvartalsavtalet för?

Kvartalsavtalet passar alla som inte vill binda sig till ett längre tidsbestämt elavtal, men ändå ha en trygghet i ett stabilt elpris. Elavtalet kan sägas upp när som helst och har en uppsägningstid på 14 dagar.

Märk! Elpriset uppdateras endast fyra gånger i året. Detta innebär att du har ett fast elpris tre månader i sträck.

Kvartalselavtalet är för kunder, vars årsförbrukning är mindre än 50 MWh.

 

Varför ändras Kvartalselens pris?

Elpriset för Kvartalsel-avtalet bildas enligt marknadspriset på derivatmarknaden för el. Märk att elpriset gäller för tre (3) månader i taget och ändras fyra (4) gånger per år. Tidsperioderna är januari–mars, april–juni, juli–september, oktober–december.

Det nya elpriset meddelas alltid en (1) månad i förväg.

Elpriset meddelas

  • sista dagen i november året innan januari–mars-perioden
  • sista dagen i februari innan april–juni-perioden
  • sista dagen i maj innan juli–september-perioden
  • sista dagen i augusti innan oktober–december-perioden

I det angivna elpriset ingår elhandelskostnader och övriga kostnader, såsom profilkostnader.

Se priser för Kvartalsel

Finländsk vindkraft

Kervo Energis Vindkraftsel är till 100 % producerad i Finland med vindkraft. En del av vår vindkraftsel kommer från Finska Krafts vindpark i Mäkelänkangas och resten köper vi som certifikat.

När du tecknar vårt elavtal med vindkraft kan du vara säker på att din el

  • är producerad med förnybar energi
  • är utsläppsfri
  • inte förbrukar vattenresurser
  • är producerad i Finland

Vindkraft passar dig som vill göra hållbara val i vardagen.

Stäng
Search