Skip to content

Vattenkraft

Cirka 70 % av jordens yta är vatten. Havet, floder och andra vattendrag har använts i energiproduktionen under lång tid. Det finns olika sätt att producera vattenkraft och nya innovationer utvecklas hela tiden. Vattenkraft är en utsläppsfri energiproduktionsform.

Vattenkraft

Det traditionella sättet att producera vattenkraft är i ett vattenkraftverk, som det finns cirka 250 av i Finland. Ett vattenkraftverk fungerar så att den energi som genereras av fallande vatten omvandlas till elektrisk energi med hjälp av en turbin och en generator. Effekten av världens största vattenkraftverk är upp till cirka 22,5 gigawatt (GW). Finlands största kraftverk har å sin sida en effekt på cirka 185 megawatt (MW).

Även om vattenkraften är nästan utsläppsfri och kraftverken är långlivade, byggs knappt nya stora kraftverk i Finland längre. Byggandet av ett nytt kraftverk och den konstgjorda reservoar som kan förknippas med det orsakar alltid stora lokala förändringar av miljön och ekologin i området, såsom till exempel fiskens vandringsvägar i floden som används för produktion och biota av området under den konstgjorda reservoaren.

Tidvattenkraft

Tidvattenkraft fungerar långt på samma sätt som vattenkraftverk. Till skillnad från vattenkraftverk där en flod däms upp och en konstgjord reservoar skapas, byggs tidvattenkraftverk vid kusten, vanligtvis vid mynningen av en flod, ett sund eller annan lämplig smal plats. Tidvatten kan användas för energiproduktion med hjälp av en tidvattenströmsgenerator eller en tidvattensdamm. Förenklat sagt rinner vattnet genom generatorn eller så regleras vattnets höjd av dammen och vattnets potentiella energi omvandlas till elektricitet.

Det finns inga kraftverk i Finland som utnyttjar tidvatten för energiproduktion, eftersom vi inte direkt har förutsättningarna för det.

Vågkraft

Vågkraft är ett relativt nytt sätt att utnyttja vatten för energiproduktion och olika typer av vågkraftverk utvecklas ständigt. För att utnyttja vågornas kraft, omvandlas deras rörelse till elektrisk energi med hjälp av ett vågkraftverk.

Hittills har det inte varit möjligt att använda vågkraft på ett lönsamt sätt, men det bedöms ha en enorm potential. Bl.a. i Sverige vid Uppsala Universitet studeras det mycket kring vågkraft och de har byggt prototyper som är i testning i Lysekil ovanom Göteborg.

Nackdelar med vågkraft är samma som vid vindkraftverk till havs – det marina livet lider till viss mån av bl.a. kraftverkens rörelser och det ljud som uppstår när kraftverket producerar energi.

 

Vågkraft är en energiproduktionsform som ständigt utvecklas.

Elens ursprung

Av den el som Kervo Energi säljer produceras 15 % i våra egna kraftverk. Utöver detta har vi andelar i andra finska kraftverk, vars produktion täcker 8 % av vår sålda el. Resterande 78 % köper vi på elbörser, som Nord Pool eller Nasdaq OMX.

Vid produktionen av den el vi sålde 2022 har det använts 19,5 % förnybara energikällor (vatten-, vind– och biokraft), 64 % fossila energikällor och 16,6 % kärnkraft.

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen uppgick till 368,07 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle uppgick till 0,62 mg/kWh.

Stäng
Search