Skip to content

Teckna börselavtal

Med ett fortlöpande börselavtal får du alltid din el till aktuellt pris och betalar för precis det du använder. Börsel har endast 14 dagars uppsägningstid.

Ett fortlöpande börspris

El till börspris, m.a.o. börsel, är över tid det billigaste sättet att köpa el. Jämfört med ett tidsbundet fast elpris, kräver trots det ett börselpris en något högre risktolerans av dig eftersom elpriset varierar månatligen. Risk och avkastning går ju oftast hand i hand!

Välj börsel när du vill ha

  • Enkel och simpel prissättning, utan dolda avgifter
  • Det aktuella spotpriset
  • Det förmånligaste elpriset över tid
  • Ingen bindningstid

Börspriset består av

  • Rörligt elpris c/kWh
  • Marginal c/kWh
  • Fast månadsavgift

Aktuell moms ingår.

Läs våra avtalsvillkor innan du tecknar.

Prissättning av börsel

Ett elavtal med börspris följer direkt elmarknadens spotpris timme för timme. Spotpriset sätts på elbörsen Nord Pool. Elhandlaren sätter en marginal för att täcka sina egna kostnader för inköp av energin på börsen och för möjliga övriga myndighetskostnader. Men elhandlaren behöver inte skydda sig mot möjliga prishöjningar eftersom börsavtalet rör sig med elpriset på elbörsen och behöver därmed inte ta ut en extra garanti som i det tidsbundna avtalet. Ett elavtal med börspris mäts oftast enligt timme.

Prissättningen på börshandlad el är därmed mer transparent än andra typer av elavtal, eftersom marginalen, som du betalar, är känd och skrivs ut – till skillnad från det tidsbundna där motsvarande kostnader bakas in i själva elpriset.

Fördel. Du betalar alltid aktuellt elpris utan prisgarantier.

Nackdel. Stiger elpriset, betalar du genast ett högre pris.

Är det värt att ta ett börselavtal?

Smartel passar dig om du är redo att aktivt följa med elpriserna. Ett börselavtal reagerar direkt på prisförändringar: du ”vinner” när priset sjunker – men det är också viktigt att vara medveten om risken för prisökningar. Förändringar i elpriset avspeglas genast i ett börselavtal, i skillnad till andra elavtal som gäller tills vidare eller i tidsbundna avtal, där prisförändringar avspeglas med fördröjning. Nyckeln är därför din egen aktivitet – då får du ut det mesta av Smartelavtalet.

När är börsel billig?

Priset på börsel varierar per timme. Elpristopparna är vanligtvis mellan 7 och 9 på morgonen och mellan 17 och 19 på kvällen. Elpriset är ofta billigast på natten – så schemalägg den högsta förbrukningen till natten om det är möjligt.

Timpriser för nästa dag visas alltid dagen innan. Timpriser (dvs spotpriser) kan ses till exempel från vår app eller Fingrids Tuntihinta-app.

Börselens elräkning

Priset för varje timme framgår inte apå börselens elräkning, men du kan se det genomsnittliga priset för månaden på din faktura. Dessutom visar din räkning din egen förbrukning. Med vår app kan du följa med både spotpriser och din egen förbrukning, även varje timme.

Ladda ner appen från Google Play eller App Store.

Säga upp elavtal med börsel

Börsavtal kan sägas upp med en uppsägningstid på två veckor (14 dagar). När du väljer börsel kan du när som helst byta till ett annat elavtal – du behöver inte binda dig till en lång avtalstid. Vill du ha ett stabilare och bekymmersfritt elpris, i stället för börsel, kan du välja vårt tillsvidareavtal Kvartalsel eller det tidsbundna Flexel.

Läs mer om att säga upp elavtal

Elens ursprung

Av den el som Kervo Energi säljer produceras 15 % i våra egna kraftverk. Utöver detta har vi andelar i andra finska kraftverk, vars produktion täcker 8 % av vår sålda el. Resterande 78 % köper vi på elbörser, som Nord Pool eller Nasdaq OMX.

Vid produktionen av den el vi sålde 2022 har det använts 19,5 % förnybara energikällor (vatten-, vind– och biokraft), 64 % fossila energikällor och 16,6 % kärnkraft.

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen uppgick till 368,07 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle uppgick till 0,62 mg/kWh.

Välj ett ansvarsfullt elbolag

Vår verksamhetsidé är att öka välbefinnandet i vår region och hålla konkurrenskraftiga priser, framom att ge utdelning och samla in vinst.

Läs mer

arc

Varför välja Kervo Energi?

Vi har tid för dig

Du får den bästa servicen hos Kervo Energi. Vi tar reda på dina behov och erbjuder en genuint lämplig lösning.

Vi ägs av våra kunder

Våra ägare är Kervo stad och Sibbo kommun. Vårt mål är att förbättra välbefinnandet i vår region genom konkurrenskraftiga priser.

Med över 110 års erfarenhet

Vi är ett modernt energiföretag vars historia sträcker sig tillbaka till 1906. Lång erfarenhet ger expertis som står till ditt förfogande.

Ett mångsidigt urval

Vi utvecklar ständigt vårt produktsortiment och erbjuder dig alltid de senaste produkterna och tjänsterna.

Stäng
Search