Skip to content

Kervo Energi-appen

I Kervo Energi-appen kan du följa din förbrukningsinfo på dags- eller timbasis och över längre tid, som en vecka, månad eller rent av ett år. Appen fungerar också som fakturaarkiv och du ser alltid den senaste fakturan här. Har du flera el- och elnätsavtal med oss, hittar du deras info här i appen. På avtalssidan ser du bl.a. hur länge elavtalet gäller och prisinformation. Du kan kolla det aktuella marknadspriset på dags- och månadsnivå samt se genomsnittspris och högsta pris. Du kan också följa med din fjärrvärmeförbrukning.

Vad kan du göra med appen?

Funktioner i Kerava Energia-applikationen inkluderar t.ex.

 • Förbrukningsdata, för bl.a. elavtal och fjärrvärme
 • Den senaste fakturan och ett fakturaarkiv
 • Avtalsinformation
 • Aktuellt marknadspris

Ladda appen

Hur får du appen att fungera för dig?

 1. Ladda först ner appen från din appbutik.
 2. Öppna applikationen och gör en stark identifiering med dina bankuppgifter via Telia. Appen guidar dig genom denna process. Märk att du inte behöver registrera dig separat för appen.
 3. Om du har ett elavtal eller elnätsavtal med Kervo eller Sibbo Energi kan du se alla dina avtal direkt på första sidan.
 4. Välj önskat avtal så kan du se närmare detaljer.

Förbrukn = Förbrukningsuppgifter. Här ser du hur mycket el som förbrukats på vald adress.

Inställn = Inställningar. Under denna flik väljer du språk.

Har du inget avtal med oss?

Du kan ändå se marknadspriset på el, alltså Nord Pools timpris på fliken Marknad.

Följ med din förbrukning

Håll koll på din energiförbrukning på en daglig basis. Du kan också följa upp förbrukningen veckovis eller på månads- eller årsbasis. Du kan utöver detta ännu jämföra olika perioder med varandra, så att du kan se om energiförbrukningen har minskat eller ökat. Du ser också din förbrukning även om du endast har elnätsavtal med oss. För fjärrvärme ser du din förbrukning på årsbasis.

Se alla dina elräkningar

Appen fungerar som ett fakturaarkiv och visar alltid överst den senaste fakturan. Du behöver alltså inte längre oroa dig för borttappade elräkningar. På fakturasidan ser du fakturornas förfallodatum och fakturanumret. Observera att fakturorna öppnas i ett eget fönster, som stängs när du trycker på Klar-knappen i det övre vänstra hörnet.

Avtalsinformation

När du loggat in i Kervo Energi-appen för första gången, kan du se alla avtal du har med Kervo och Sibbo Energi, såväl elnätsavtal som elavtal. Välj det avtal du vill se detaljerna för innan du går vidare. Märk att du kan alltid byta avtal högst uppe på skärmen, genom att trycka på den lilla “retur-pilen”. Då kommer du tillbaka till sidan där du kan välja vilket avtal du vill se detaljerna för.

På fliken Avtal kan du se t.ex. vilken typ av elavtal du har och vilken typ av prissättning det baseras på. Alla avtal visar avtalets start- och slutdatum, såvida inte avtalet är fortlöpande och därmed inte har ett fastslaget slutdatum.

 • Smartel-avtalet (börselavtalet) visar din marginal, det vill säga påslaget, samt grundavgiften.
 • I Grundel, vårt tidsbestämda elavtal, ser du det fasta priset du betalar per kilowattimme och grundavgiften.
 • I Kvartalsel-avtalet kan du se ditt fasta elpris för det följande kvartalet samt grundavgiften. Kom ihåg att i Kvartalsel förändras elpriset var tredje månad.
 • Du kan se ett fast utgångspris och grundavgiften i Fixel-avtalet.

OBS! Du kan inte sägas upp ditt elavtal i appen, för detta måste du logga in på Mina Sidor.

Håll koll på marknadspriset

Genom att följa med hur elpriset svänger på elbörsen, får du snabbt en uppfattning om när elen är billig och när den är dyrare. Detta är viktigt, speciellt då när du har ett Smartel-avtal, det vill säga vårt börselavtal, som baseras direkt på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Under fliken Marknad kan du se priset på el på Nord Pool-börsen på tim-, dag- och månadsbasis, och du kan ser dagens medelpris samt högsta pris.

Denna egenskap kan du utnyttja, även om du inte har ett elavtal med oss!

Bekanta dig med Smartel

Smartel är Kervo Energis fortlöpande börselavtal. Fastän elpriset på börsen varierar dagligen och ibland stiger högt, kan elpriset redan följande dag sjunka till ett par cent. Smartel ger dig friheten att byta elavtal när du vill.

Läs mer

arc
Stäng
Search