Skip to content
Börsel
Tillsvidareavtal

Smartel

Smartel är ett börselavtal, där elpriset bildas på basis av det realiserade spotpriset per timme på börsen utifrån din elanvändning. Marginal och moms tillkommer på priset. Avtalet gäller tills vidare – du binder dig inte för en viss tidsperiod.
Marginal 0,19 c / kWh
Energiavgift enligt börsen
Grundavgift 3,40 € / mån

Med Smartel kan du utnyttja de timmar då elen är förmånligast

Smartel är ett börselavtal, där elpriset bildas på basis av det realiserade spotpriset per timme på börsen utifrån din elanvändning.

Prissättningen är helt transparent: vi lägger bara till en liten marginal på elbörsens timpris. Fördelen med Smartel jämfört med ett fastprisavtal är att kunden alltid får el till bästa pris. Full nytta av Smartel-avtalet får du genom att styra din förbrukning till de timmar då börspriset är lågt. Avtalet är flexibelt, du binder dig inte till ett fast pris för lång tid.

Håll koll på din förbrukning timme för timme via vår portal

Enklast håller du koll på förbrukningsuppgifterna timme för timme via vår Kundportal. I tjänsten kan våra Smartel-kunder också beställa en automatisk prisvakt för följande dags timpriser.

De skattefria spotpriserna timme för timme finns på Nord Pools webbplats. Välj priserna för prisområde Finland genom att klicka på FI. Välj Hourly för att se timpriser. På webbplatsen anges priserna i centraleuropeisk tid (CET), som är en timme efter finsk tid. Spotpriserna kan också ses i Fingrids timprisappar (Windows, Android, iPhone). 

Priserna för följande dag visas redan föregående dag efter kl. 14:00, vilket ger möjlighet att styra den egna förbrukningen till billigare timmar och optimera elanvändningen utifrån marknadspriset. 

Exempel på realiserade priser i Smartel-avtal

Tabellen nedan visar exempel som beräknats med olika elförbrukningsvolymer. Genom att styra förbrukningen enligt elpriset får du maximal nytta av Smartel. Genom att styra förbrukningen till förmånliga timmar kan du snabbt nå märkbara besparingar i elräkningen!

Smartel-avtal, pris per år med olika elförbrukningsvolymer*

  Elförbrukning per år (kWh)  Pris på Smartel per år (€) ** 
Enfamiljshus, direktverkande elvärme  25 000  1 168 
Enfamiljshus, fjärrvärme  5 700  308
Trerumslägenhet  1 800  125
Tvårumslägenhet  1 200  97

* Priset beräknat enligt de realiserade priserna 1.4.2010 – 1.4.2021
** Priset inkluderar grundavgift, marginal och realiserat timpris på elbörsen 

Stäng
Search