Skip to content
Normalel
Tillsvidareavtal

Kvartalsel

Säljs endast i Kervo Energi-bolagens nätområde. Kvartalsel är ett bekymmersfritt val – du binder dig inte för en bestämd tid och avtalspriset justeras enligt marknadspriset fyra gånger per år: i januari, april, juli och oktober.
Energiavgift 13,50 c/kWh
Priset justeras 4 ggr/år
Grundavgift 3,00 €/mån.

Vem passar Kvartalsavtalet för?

Kvartalsavtalet passar alla som inte vill binda sig till ett längre tidsbestämt elavtal, men ändå ha en trygghet i ett stabilt elpris. Elavtalet kan sägas upp när som helst och har en uppsägningstid på 14 dagar.

Märk! Elpriset uppdateras endast fyra gånger i året. Detta innebär att du har ett fast elpris tre månader i sträck.

Kvartalselavtalet är för kunder, vars årsförbrukning är mindre än 50 MWh.

Två olika elbörser – Kvartalsel köps i förväg på derivatmarknaden för el

Elpriset på elbörsen Nord Pool och elavtalet Kvartalsel har inget med varandra att göra. Elpriset på Kvartalsel bestäms på elderivatbörsen Nasdaq, som är en annan elbörs än nordiska elbörsen Nord Pool. På Nord Pool köps följande dags el på timbasis. I Nord Pool-prissatta elavtal vet kunden endast en dag i förväg vad hans el kommer att kosta.

På derivatbörsen däremot handlas el, som kan köpas nu, men som produceras och förbrukas i framtiden. Med hjälp av derivatbörsen kan vi fixera elpriset för vissa perioder i taget och sälja el till våra kunder till ett stabilt pris. Med hjälp av derivatbörsen låser vi Kvartalsel-priset i tre månader framåt. Med andra ord köper vi alltid våra Kvartalsel-kunders el tre månader i förväg. Ibland är medelpriset på el på elbörsen Nord Pool billigare än i Kvartalsel. Ibland är det också dyrare. Det är upp till dig som kund att välja vilket elavtal du vill ha.

Varför ändras Kvartalselens pris?

Elpriset för Kvartalsel-avtalet bildas enligt marknadspriset på derivatmarknaden för el. Märk att elpriset gäller för tre (3) månader i taget och ändras fyra (4) gånger per år. Tidsperioderna är januari–mars, april–juni, juli–september, oktober–december.

Det nya elpriset meddelas alltid en (1) månad i förväg.

Elpriset meddelas

  • sista dagen i november året innan januari–mars-perioden
  • sista dagen i februari innan april–juni-perioden
  • sista dagen i maj innan juli–september-perioden
  • sista dagen i augusti innan oktober–december-perioden

I det angivna elpriset ingår elhandelskostnader och övriga kostnader, såsom profilkostnader.

Se priser för Kvartalsel

Stäng
Search