Skip to content
Normalel
Tillsvidareavtal

Kvartalsel

endast till försäljning i Kervo Energi-bolagens nätområde från och med 1.10.2022. Kvartalsel är ett bekymmersfritt val – du binder dig inte för en bestämd tid och avtalspriset justeras enligt marknadspriset fyra gånger per år; i januari, april, juli och oktober.
Energiavgift 49,00 c / kWh
Grundavgift 3,00 € / mån

Kvartalselavtalet är för kunder, vars årsförbrukning underskrider 50 MWh.

Stäng
Search