Skip to content
Normalel
Tillsvidareavtal

Kvartalsel

Kvartalsel passar dig som inte orkar följa med elpriset på börsen, men samtidigt inte vill binda dig till ett tidsbundet elavtal. Elpriset justeras kvartalsvis fyra gånger per år: i januari, april, juli och oktober.
Elpris 13,50 c/kWh
Priset justeras 4 ggr/år
Grundavgift 3,99 €/mån.

Vem passar Kvartalsavtalet för?

Priset på Kvartalsel är fast för tre månader i taget, varefter det kan ändras – eller förbli oförändrat, eller rentav sjunka. Kvartalsel gör det lättare för dig att uppskatta dina elkostnader, eftersom elpriset inte stiger oförutsägbart när som helst. Elpriset kontrolleras och uppdateras fyra gånger per år och vi meddelar alltid det nya elpriset med en månads varsel.

TECKNA ELAVTAL

Kvartalselens pris ändras fyra gånger i året

Elpriset för Kvartalsel-avtalet bildas enligt marknadspriset på derivatmarknaden för el. Märk att elpriset gäller för tre (3) månader i taget och ändras fyra (4) gånger per år. Tidsperioderna är januari–mars, april–juni, juli–september, oktober–december.

Det nya elpriset meddelas alltid en (1) månad i förväg.

Elpriset meddelas

  • sista dagen i november året innan januari–mars-perioden
  • sista dagen i februari innan april–juni-perioden
  • sista dagen i maj innan juli–september-perioden
  • sista dagen i augusti innan oktober–december-perioden

SE PRISER FÖR KVARTALSEL

Det nya elpriset meddelas en månad i förväg

Det nya kvartalets elpris meddelas alltid en månad innan den nya prisperioden, alltså kvartalet, börjar. Vi skickar dig information om det nya elpriset enligt de kontaktuppgifter du angett.

Var alltså noggrann när du fyller i din e-post vid tecknandet, så att du smidigt kan få informationen direkt i din inbox. Kom också ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter om du till exempel byter telefonnummer eller får ny e-postadress (t.ex. vid byte av jobb).

Hur bildas elpriset för Kvartalsel?

Elpriset på Kvartalsel bestäms bl.a. enligt elderivatbörsen Nasdaq. I det angivna elpriset ingår elhandelskostnader och övriga kostnader, såsom profilkostnader.

Märk! Derivatbörsen är inte samma sak som nordiska elbörsen Nord Pool. På Nord Pool köps följande dags el på timbasis. I Nord Pool-prissatta elavtal vet kunden endast en dag i förväg vad hens el kommer att kosta.

Kan jag säga upp Kvartalsel?

Kvartalselavtalet är ett tillsvidareavtal, så det kan enkelt sägas upp när som helst. Uppsägningstiden är 14 dagar. Tillsvidare eller fortlöpande elavtal har inget slutdatum, vilket innebär att det inte finns en bindningstid. Du är alltså fri att säga upp elavtalet om och när du vill. Enklast säger du upp ditt elavtal på Mina sidor.

LÄS MER OM ATT SÄGA UPP ELAVTAL

 

Märk!

Kvartalselgäller kunder vars årliga förbrukning är mindre än 50 MWh.

Elens ursprung

Av den el som Kervo Energi säljer produceras 15 % i våra egna kraftverk. Utöver detta har vi andelar i andra finska kraftverk, vars produktion täcker 8 % av vår sålda el. Resterande 78 % köper vi på elbörser, som Nord Pool eller Nasdaq OMX.

Vid produktionen av den el vi sålde 2022 har det använts 19,5 % förnybara energikällor (vatten-, vind– och biokraft), 64 % fossila energikällor och 16,6 % kärnkraft.

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen uppgick till 368,07 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle uppgick till 0,62 mg/kWh.

Stäng
Search