Skip to content
Börsel
Tillsvidareavtal

Smartel Bio

Smartel är ett börselavtal, där elpriset bildas på basis av det realiserade spotpriset per timme på börsen utifrån din elanvändning. Marginal tillkommer på priset. Avtalet gäller tills vidare – du binder dig inte för en viss tidsperiod. Bioenergi är förnybar energi som inte ökar koldioxidutsläppen. Marginal från och med 1.10.2022: 0,64 c/kWh.
Marginal 0,54 c / kWh
Energiavgift enligt börsen
Grundavgift 3,00 € / mån

Smartel är ett börselavtal, där elpriset bildas på basis av det realiserade spotpriset per timme på börsen utifrån din elanvändning.

Prissättningen är helt transparent: vi lägger bara till en liten marginal på elbörsens timpris. Fördelen med Smartel jämfört med ett fastprisavtal är att kunden alltid får el till bästa pris. Full nytta av Smartel-avtalet får du genom att styra din förbrukning till de timmar då börspriset är lågt. Avtalet är flexibelt, du binder dig inte till ett fast pris för lång tid.

Håll koll på din förbrukning timme för timme via vår portal

Enklast håller du koll på förbrukningsuppgifterna timme för timme via vår Kundportal. I tjänsten kan våra Smartel-kunder också beställa en automatisk prisvakt för följande dags timpriser.

De skattefria spotpriserna timme för timme finns på Nord Pools webbplats. Välj priserna för prisområde Finland genom att klicka på FI. Välj Hourly för att se timpriser. På webbplatsen anges priserna i centraleuropeisk tid (CET), som är en timme efter finsk tid. Spotpriserna kan också ses i Fingrids timprisappar (Windows, Android, iPhone). 

Priserna för följande dag visas redan föregående dag efter kl. 14:00, vilket ger möjlighet att styra den egna förbrukningen till billigare timmar och optimera elanvändningen utifrån marknadspriset. 

Stäng
Search