Skip to content
Börsel
Tillsvidareavtal

Smartel Vind

Smartel är ett börselavtal, där elpriset bildas på basis av det realiserade spotpriset per timme på börsen utifrån din elanvändning. Marginal tillkommer på priset. Avtalet gäller tills vidare – du binder dig inte för en viss tidsperiod. Vår vindkraftsel produceras i finländska vindkraftverk. Obs! Grundavgiften stiger till 3,99 euro/mån. fr.o.m. årsskiftet.
Marginal 1,59 c/kWh
Elpris enligt börsen
Grundavgift 3,50 €/mån.

El till spotpris

Smartel Vind är ett börselavtal, där elpriset är kopplat till det timvisa spotpriset på nordiska elbörsen Nord Pool. Det är värt att hålla i minne att elpriset på börsen svänger upp och ner och ibland kan skjuta markant i höjden, endast för att nästa dag sjunka igen. Prissättningen är transparent – vi lägger bara till en liten marginal på elbörsens timpris.

  • Fördelen med Smartel Vind är att om du styr förbrukning till de billigare timmarna, påverkar du direkt storleken på din elräkning.
  • När elpriset är lågt eller sjunker, syns detta direkt i din elräkning i skillnad till ett fastprisavtal, där elpriset hela tiden hålls samma.
  • En annan fördel med elavtalet är att du inte binder dig över lång tid, utan kan säga upp elavtalet när du vill.
  • Nackdelen med Smartel Vind är att elpriset fluktuerar upp och ned och ibland kan svängarna vara dramatiska. Det är bra att ha en liten buffert för att klara plötsliga toppar.

Följ din förbrukning

Enklast håller du koll på din energiförbrukning timme för timme via vår Kundportal. Här kan du också beställa en automatisk prisvakt för följande dags timpriser.

Elbörsen Nord Pool och Fingrids app Tuntihinta

Spotpriserna timme för timme finns på Nord Pools webbplats. Välj priserna för prisområde Finland genom att klicka på FI. Välj Hourly för att se timpriser. På webbplatsen anges priserna i centraleuropeisk tid (CET), som är en timme efter finsk tid. Priserna för följande dag publiceras dagligen efter kl. 14:00, vilket gör det lättare för dig att styra en större förbrukning, som t. ex. bastubad och tvättmaskin till de billigare timmarna.

Märk att om du kollar på elpriset på Nord Pools sidor inkluderar detta elpris varken skatter eller vår marginal. Spotpriserna (inkl. skatt, men inte marginal) kan också ses i Fingrids Tuntihinta-app, som vi rekommenderar att du laddar i din telefons appbutik (Windows, Android, iPhone).

Stäng
Search