Skip to content

Börsens timpris 2024

Timpriset på börsel bestäms dagligen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Se hur timpriset har utvecklats under senare tid och läs vår prognos för elprisets utveckling.

Börselens timpris

Timpriset på börsel är samma som spotpriset, som bestäms dagligen på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Börsens timpris utgör grunden för vårt Smartelavtal, så det är bra att hålla koll på detta. Genom att följa med hur elpriset utvecklas över tid och optimera din energiförbrukning kan du enkelt minska på både förbrukning och din elräkning.

Nedan ser du Nord Pools spotpris i månadsmedelvärde under åren 2020–2023. Grafen visar elpris i c/kWh. Angivna elpriser inkluderar inte moms, grundavgift och vår marginal.

Vad betyder spotpris?

Spotpris sätts på elbörsen Nord Pool enligt utbud och efterfrågan. Spotpriset är ett rörligt elpris och varierar timvis, dagligen och varje månad. Spotpris är det elpris elbolaget betalar och inkluderar inte elbolagets egna avgifter samt myndighetsavgifter, som skatter, balanskostnader och handelsavgifter.

Spotpriset sätts timme för timme baserat på tillgång och efterfrågan. Varje morgon fram till kl. 12:00 (CET) lämnar elproducenterna och elhandlarna sina bud för följande dag. Budet anger volymen (MWh/h) som aktören är villig att köpa eller sälja till en specifik prisnivå (EUR/MWh) för varje enskild timme. Klockan 13:00 (CET) varje dag publicerar Nord Pool priserna för kommande dag.

Hur mycket kostar spotpriset idag?

I vår app kan du enkelt följa med hur timpriset utvecklas under dagens lopp. Du ser följande dags elpris efter kl. 14 och kan själv sätta prisalarm om du vill veta pristopparna. Elpriset i appen inkluderar aktuell moms.
Du kan ladda vår app i Google Play och Apples App Store.

Vad innebär timpris för mig som kund?

Har du ett elavtal med timpris, baserar sig detta avtal på spotpriset. Spotpriset är lite knepigt om du vill kunna förutsäga dina elkostnader, eftersom priset varierar dagligen, vilket innebär att också din elräkning varierar månatligen. Ett timpris har trots det visat sig vara fördelaktigast på sikt.

Märk att på timpriset läggs mervärdesskatt, möjliga tillval som Naturkraft eller CO2-fri, och vår marginal, som inkluderar handelsavgifter vid nordiska elbörsen samt balanskostnader till stamnätsbolaget Fingrid. Om stamnätsbolaget justerar sina kostnader, hamnar vi i vår tur justera vår marginal.

Jag har ett tidsbundet elavtal, hur påverkar elbörsens timpris på mitt elavtal?

Prissättningen av ett tidsbundet elavtal baseras på elderivatbörsen, inte på elbörsen Nord Pool. Elen till ett fast elavtal har köpts i förväg och priset har bestämts redan innan elen ens har producerats, därför påverkar inte svängningarna i elpriset på elbörsen inte att påverka din elräkning. Ditt elpris förändras enkelt sagt inte alls under din avtalsperiod och det slutliga beloppet på elräkningen varierar enbart med din egen förbrukning.

Hur timpris faktureras

Timpriset på Smartelavtalet bestäms enligt elbörsen Nord Pool och kundens elförbrukning per timme.

Elräkningen grundar sig på att faktureringsperiodens timmar prissätts enskilt och varje timmes elförbrukning multipliceras med timpriset (spotpris c/kWh). Märk att vi lägger till vår marginal och aktuell mervärdesskatt till timspotpriset, samt fakturerar en grundavgift för avtalet.

På själva fakturan skrivs inte timmarna ut enskilt, eftersom en månads timmar skulle utgöra dryga 700 rader. I stället är månadsmedelvärdet av ditt timpris/kWh utskrivet. Du kan se din timvisa energiförbrukning på dina sidor.

Se fler frågor om fakturering

Kort om elbörsen

All börsel i Finland säljs på den nordiska elbörsen Nord Pool och på deras nätsidor kan du följa med historiska elpriser timvis och hur elpriset ändrar i takt med utbud och efterfrågan. Nord Pool är en gemensam marknad för hela Skandinavien, Baltikum och Finland.

arc

Timpris – prognos och utveckling

Hur har priset på börsel utvecklats i Finland? Under de senaste åren har elpriset skjutit såväl upp som ner och det är nästan omöjligt att förutse elpriset på börsen för inkommande år. Elprisernas utveckling på längre sikt påverkas av både väder- och världspolitik – ju mer väderberoende energiproduktionsformer vi utnyttjar, desto mer är vi beroende av att vädret är optimalt (t.ex. blåsigt).

Mot sommaren brukar elpriset på börsen bli billigare, för då finns det mycket vindkraft tillgänglig och vattenmagasinen i Norge och Sverige är ofta fyllda.

Timpris – fördelar och nackdelar

Fördelar

  • ingen bindningstid och kort uppsägningstid
  • du får alltid din el till aktuellt pris
  • så fort elpriset sjunker, syns det på din elräkning

Nackdelar

  • elpriset varierar från månad till månad
  • det är svårt att uppskatta din månatliga elräkning
  • om priset plötsligt stiger kommer dina elkostnader också att stiga

Frågor och svar

Stäng
Search