Skip to content

Gör ett bekvämt val

Välj ett tidsbundet elavtal när du vill ha ett fast elpris, lätt att beräkna vad du ska betala för din elanvändning - och undvika oväntade kostnader.

Tidsbundet elavtal

Ett tidsbundet elavtal har en bindningstid och ett fastslaget elpris per kilowattimme, som inte ändrar under avtalstiden. När allting annat ständigt ändras omkring oss, är det skönt med ett elpris som är samma varje månad.

Välj fast elpris när du vill ha

  • Jämnt elpris
  • Lätt att beräkna vad du ska betala för din elanvändning
  • Inga oväntade kostnader

Det fasta elpriset består av

  • Fast elpris/kWh
  • Fast månadsavgift

Aktuell moms ingår.

Läs våra avtalsvillkor innan du tecknar. Elavtalet kan tecknas högst 90 dagar innan det börjar.

Ett fast elpris är ett tryggt pris

En fördel med ett tidsbundet elavtal och fast elpris är att du har koll på hur mycket du ska betala för din energiförbrukning varje månad. Avtalet har ett fast elpris per kilowattimme (kWh) – oberoende av om du förbrukar mycket eller litet eller om elpriserna på elbörsen går upp eller ner. Har du stora svängar i din förbrukning varierar självklart din elräkning i slutet av månaden, men generellt gör ett fast elpris att du enklare kan förutspå dina kostnader.

Tidsbundet elavtal i egnahemshus

Har du egnahemshus med elvärme, kan det också kännas tryggt att välja ett tidsbundet elavtal, så elpriset inte plötsligt skjuter i taket och dina elkostnader rusar iväg. Bor du däremot i en mindre lägenhet är förbrukningen ofta så pass måttlig att man bra kan testa ett börselavtal, vars största fördel gentemot fastprissatta avtal är, att man snabbt och enkelt kan byta det om situationen så kräver.

Läs mer om att välja elavtal för egnahemshus

Kaksi henkilöä istumassa sohvalla tunnelmavalaistuksessa. Vasemmanpuoleinen käyttää tablettia, oikeanpuoleinen lukee kirjaa.

När är det ett bra tillfälle att teckna tidsbundet elavtal?

Marknadspriset på el steg kraftigt på hösten 2022 och ökade till nästan fyra gånger vad det vanligtvis varit. Förra våren såg vi ett sjunkande elpris och läget lugnade ner sig över sommaren. Men nu på hösten och till vinter har elpriset stigit igen och det finns risk för att bl.a. börspriset skjuter iväg i höjden igen. Men med ett elavtal som har ett fast elpris behöver du inte tänka på börspriset, eftersom ditt elpris är samma under hela bindningstiden.

Uppsägning av ett tidsbundet elavtal

Ett tidsbundet elavtal kan inte sägas upp i mitten av avtalsperioden. Bindningstiden på de tidsbundna elavtalen vi erbjuder är 6, 12 eller 24 månader.

Så om du har tecknat ett elavtal på två år så gäller avtalet under hela två år. Det är därför du bör fundera noga på om du är redo att binda dig till ett längre elavtal. Om du inte är redo att binda dig under en längre tid kan det vara värt att överväga ett elavtal som gäller tillsvidare på obestämd tid eller ett börselavtal.

Läs mer om att säga upp elavtalet

Tidsbundet elavtal och flytt

Ett tidsbundet elavtal flyttar sällan med dig när du själv flyttar, det vill säga elavtalet sägs upp när du flyttar. Det finns dock elhandlare som tillåter eller rent av kräver att du fortsätter ditt tidsbundna elavtal även på en ny adress. Hos Kervo och Sibbo Energi upphör ditt tidsbundna elavtal när du flyttar till en ny adress.

Läs mer om hur du ska göra vid flytt

Sälj din solel

Har du solpaneler på ditt hustak? När solen skiner ojämnt året igenom, varierar energimängden som solpanelerna producerar – emellanåt har du passligt, ibland för lite och ibland för mycket. Då är ett bra elavtal av högsta vikt för att du ska kunna utjämna topparna och dalarna – och minska din elräkning. Vi köper gärna din överskottsproduktion!

Läs mer

Aurinkopaneelit on kannattavinta asentaa katolle.

Elens ursprung

Av den el som Kervo Energi säljer produceras 15 % i våra egna kraftverk. Utöver detta har vi andelar i andra finska kraftverk, vars produktion täcker 8 % av vår sålda el. Resterande 78 % köper vi på elbörser, som Nord Pool eller Nasdaq OMX.

Vid produktionen av den el vi sålde 2022 har det använts 19,5 % förnybara energikällor (vatten-, vind– och biokraft), 64 % fossila energikällor och 16,6 % kärnkraft.

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen uppgick till 368,07 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle uppgick till 0,62 mg/kWh.

Välj ett ansvarsfullt elbolag

Vår verksamhetsidé är att öka välbefinnandet i vår region och hålla konkurrenskraftiga priser, framom att ge utdelning och samla in vinst.

Läs mer

arc

Varför välja Kervo Energi?

Vi har tid för dig

Du får den bästa servicen hos Kervo Energi. Vi tar reda på dina behov och erbjuder en genuint lämplig lösning.

Vi ägs av våra kunder

Våra ägare är Kervo stad och Sibbo kommun. Vårt mål är att förbättra välbefinnandet i vår region genom konkurrenskraftiga priser.

Med över 110 års erfarenhet

Vi är ett modernt energiföretag vars historia sträcker sig tillbaka till 1906. Lång erfarenhet ger expertis som står till ditt förfogande.

Ett mångsidigt urval

Vi utvecklar ständigt vårt produktsortiment och erbjuder dig alltid de senaste produkterna och tjänsterna.

Stäng
Search